מכרז משולב מס' 4/15 לתפקיד עוזר לתובע/ת עירוני/ת
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב מס' 4/15 לתפקיד עוזר לתובע/ת עירוני/ת

תואר המשרה: עוזר לתובע/ת עירוני/ת
היקף משרה:    100% משרה
היחידה : הלשכה המשפטית
כפיפות: היועץ המשפטי של הרשות או הממונה הישיר בלשכה המשפטית.
תיאור התפקיד:
1. יישום מדיניות התביעה של הרשות, ייצוג הרשות וניהול ההליכים המשפטיים בערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות בתחום הפלילי, לרבות עבירות מכוח חוקים, תקנות, צווים, חוקי עזר וחיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט.
2. הכנה, כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לערכאות המשפטיות השונות, לרבות: כתבי אישום, צווים שיפוטיים ומנהליים, בקשות שונות ערעורים ועוד בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של הרשות או הממונה הישיר בלשכה המשפטית.
3. טיפול בהודעות תשלום קנס מכוח חוקי העזר של הרשות, לרבות בקשות לביטול הודעות קנס כאמור.
4. ייצוג הרשות המקומית בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות.
5.  מילוי מטלות נוספות, עפ"י הנחיות היועץ המשפטי של הרשות.

דרישות התפקיד:
      -      השכלה:  בוגר תואר ראשון במשפטים L.L.B.

 ניסיון מקצועי : 
- לא נדרש ניסיון מקצועי. יתרון לבעלי ניסיון במשפט פלילי/מוניציפאלי ו/או בפרקליטות ו/או בבתי משפט.
- כשירות מקצועית: בעל רישיון ישראלי לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל. תעודה בדבר היעדר רישום פלילי, עמידה במבחני כשירות תקופתיים או ידע מקצועי עדכני, יכולת ניידות.
 יתרון לבעלי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה ולבוגרי קורס תובעים  עירוניים.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובעל פה, יכולת עבודה בתנאי לחץ, טיפול בו זמנית במספר נושאים, יחסי אנוש טובים, יכולת קבלת החלטות, יכולת עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת ניהול משא ומתן.

 דרישות מיוחדות:
שליטה ביישומי OFFICE, ובתוכנות מאגרי מידע משפטי.
וועדת הבחינה רשאית לשקול כחלק משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל, לרבות קיומם של תארים אקדמים נוספים ו/או מתקדמים, ניסיון מיוחד, ותק בתחום וכיו"ב.

כללי:
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135 כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מיום  31.5.2015 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.

2. העירייה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

3.   עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי  מכרז זה, וכן לראיין באופן אישי את המועמדים, או חלק מהם. במקרה של ריבוי  מועמדים, רשאית העירייה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על        יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

5. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.
    
נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

     יהודה בן-חמו
        ראש העיר

 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד