מכרז משולב 28/15 מנהל/ת השירותים החברתיים
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 28/15 מנהל/ת השירותים החברתיים

תואר המשרה: מנהל/ת השירותים החברתיים
היקף משרה: 100%
כפיפות:  מנהל אגף חברה ונוער
מתח דרגות: סגן/ת מנהל אגף
תנאי שכר: דירוג העובדים הסוציאליים או שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים


תיאור התפקיד:
- אחריות על מתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית
- קידום רווחת התושבים ושותף/ה לתכנון החברתי ברשות המקומית
- פועל/ת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות וחוזרי מנכ"ל ואחראי/ת ליישום מדיניות זו.
- אחריות להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
- אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
- ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות האגף עם שירותי רווחה אחרים בקהילה.
- אחריות לביצוע רישומים, דיווחים וסדרי עבודה כפי שמתחייב מתפקידי האגף ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד.
- אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול האגף ולשיפור השירות.
- אחריות שהזכאים לשירותי רווחה יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה, במועד הרצוי ובהתאם לאמנת השירות של האגף ולקוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים.
- אחריות לפעילות לשיתוף האוכלוסייה ו/או פעילים מתוכה, בתכנון ופיתוח שירותים ופרויקטים.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:
- BA בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר, עדיפות לבעלי תואר MA
- בוגר קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד
*מועמד שאינו עונה לדרישה זאת, יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה
- רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

ניסיון מקצועי וניהולי : 
- ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול, הפעלה והדרכת צוות עובדים
- ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית
- ניסיון בניהול פרויקטים ותכניות בקהילה
- ניסיון במו"מ עם מוסדות וארגונים ובניהול משק תקציבי.


כישורים אישיים
יכולת יצירת קשר עם אוכלוסיות מגוונות , הפעלת סמכויות מקצועיות, כושר ביטוי וניסוח, כושר למידה גבוה, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, אמינות ומהימנות אישית גבוהה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת מנהיגות, יכולת קבלת החלטות, ניהול יחסים בין אישיים טובים, יוזמה ומעוף ויכולת תכנון וביצוע, סמכותיות, כושר ניהול מו"מ, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ וחשיבה אסטרטגית.

 

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 14.2.2016, בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.

 

2.  הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר   המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 

3.   עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

 

4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה www.kfar-saba.muni.il
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

 

יהודה בן-חמו

ראש העיר

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד