מכרז משולב 2/17 - מנהל/ת בית חינוך תיכון ע"ש ב.כצנלסון
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 2/17 - מנהל/ת בית חינוך תיכון ע"ש ב.כצנלסון


תואר המשרה: מנהל/ת בית חינוך תיכון ע"ש ב.כצנלסון
היקף משרה:  משרה מלאה, 40 ש"ש
היחידה :   אגף החינוך
כפיפות:  מנהלת אגף החינוך
מתח דרגות: דירוג עובדי הוראה

דרישות התפקיד: 
עמידה בתנאי הסף הקבועים (נספח 1) מחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו/7 (א) מיום 8.3.16, נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים, לעניין השכלה וניסיון נדרשים. מצ"ב לינק.  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-4/HoraotKeva/K-2016-7-1-8-4-21.htm

כללי

1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 5.3.2017 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.

 2. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר   המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

3.  עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

 4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי  מכרז זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים, או חלק מהם. במקרה של ריבוי מועמדים, רשאית העירייה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

5. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

 נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

 

 

     יהודה בן-חמו
        ראש העיר

 

 

 


 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד