מכרז משולב 40/17 - מנהל/ת מחלקת פרויקטים עירוניים
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 40/17 - מנהל/ת מחלקת פרויקטים עירוניים

תואר המשרה: מנהל/ת מחלקת פרויקטים עירוניים
דירוג ודרגה : 39-41 בדירוג המח"ר / שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף משרה:  100% משרה, 42.5 שעות שבועיות
כפיפות: משנה ומ"מ למנכ"לית העירייה

תיאור התפקיד:
- אחריות לניהול וקידום פרויקטים טכנולוגיים, תשתיתיים, תפעוליים בעיריית כפר-סבא.
- אחריות לקידום וניהול נושאים רוחביים שונים ברשות המקומית.
- ניהול ישיבות בקרה וקביעת נהלי עבודה בין הגורמים השונים, בנושאי איכות הביצוע, לוח הזמנים, עמידה בתקציב
- ניהול משא ומתן עם גורמי חוץ וספקי שירות חיצוניים ותיאום עם אגפי/ מחלקות העירייה הרלוונטיים
- כל משימה נוספת שתידרש ע"י משנה ומ"מ למנכ"לית העירייה

דרישות התפקיד: 

השכלה :
- בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

ניסיון מקצועי:
- עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
- עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
- עבור טכנאים רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

כישורים אישיים
גישה שירותית ויזמית, יכולת עבודה עצמאית, יכולת עבודה בצוות, יוזמה, יחסי אנוש טובים, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, הבנה ותפיסה, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, נשיאה באחריות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ.

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 9.7.2017 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.

2. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

4.ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

 


          בברכה,

           יהודה בן-חמו
           ראש העיר

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד