מכרז משולב 47/17 - קצין/ת ביקור סדיר
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 47/17 - קצין/ת ביקור סדיר


תואר המשרה: קצין/ת ביקור סדיר
כפיפות: מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
היקף משרה:    100% משרה
דרגת משרה: חינוך משלים, בהתאם להשכלת המועמד/ת

תיאור התפקיד:
- בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
- איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
- טיפול ומעקב אחר היעדרויות של תלמידים.
- ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת
- ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו
- כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהלת מחלקת חינוך מיוחד.

דרישות התפקיד: 

 

השכלה :
-   בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
או  הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012
או   תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

-  בעל/ת תעודת הוראה- מועמד/ת שאינו בעל/ת תעודה יתחייב להשלים תעודת הוראה עד שנה מיום זכייתו במשרה

ניסיון מקצועי:
- בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
- הנדסאי/ת רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
- טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות:


- יישומי מחשב: יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה והפעלת מחשב ושליטה  בתוכנות ה- OFFICE.
-  היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001.
- הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969:
- עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.


- העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
• הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
• הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין המועמד ראוי לשמש עובד חינוך.
• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של המועמד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

- רישיון נהיגה בתוקף

כישורים אישיים
יכולת ארגון ותכנון, כושר בניהול  עובדים והנעתם, עבודה בצוות, יכולת תיאום ופיקוח, 
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, עבודה בתנאי לחץ. יחסי אנוש טובים, אמינות ומהימנות אישית, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה ויכולת פתרון בעיות.

שאלון וקורות חיים יש להגיש לרח' ויצמן 135, כפר-סבא, לא יאוחר מתאריך  23.7.2017 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. 
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז לא תענינה.

נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il 
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

 

בברכה,

יהודה בן-חמו
ראש העיר

 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד