מכרז משולב 73-76/17 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 73-76/17 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת


תואר המשרה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת (4 משרות)
היקף משרה:  3 משרות (50%), משרה 1 (35%)
כפיפות:  מנהל השירות הפסיכולוגי
מתח דרגות: דירוג פסיכולוגים, ייקבע עפ"י הכשרת המועמד/ת ו/או תפקידו/ה

תיאור התפקיד:
- מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסוד).
- מתן שירותים פסיכולוגיים- חינוכיים, לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטים.
- תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
- היוועצות ויעוץ לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
- התחומים הנמנים לעיל ניתנים באופן מותאם בשעת חירום.
- כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהל השירות הפסיכולוגי.

דרישות תפקיד:
השכלה: 
- בעל תואר מוסמך  לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל
או  בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות והשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

רישום מקצועי:
- בעל רישיון מקצועי/תעודת מקצוע- רשום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.

רישום פלילי:
- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001

המשרות מאוישות ע"י מ"מ

כישורים אישיים
אמינות ומהימנות אישית גבוהה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, ניהול יחסים בין אישיים טובים, יוזמה ומעוף ויכולת תכנון וביצוע, סמכותיות, כושר ניהול מו"מ, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ וחשיבה אסטרטגית.


כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 27.8.2017 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים.  ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.

2.הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר   המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

3.עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

 

 

          בברכה,

           יהודה בן-חמו
          ראש  העיר


הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד