מכרז משולב 89/17 - רכז/ת מתנדבים- שרות משלים למשפחות מיוחדות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 89/17 - רכז/ת מתנדבים- שרות משלים למשפחות מיוחדות

תיאור המשרה: רכז/ת המתנדבים – שרות משלים למשפחות מיוחדות (משפחות להם ילדים עם מוגבלויות)
דירוג משרה:   7-9 בדירוג המינהלי / 37-39 בדירוג המח"ר / חינוך נוער וקהילה, בהתאם להשכלת המועמד/ת
היקף משרה: 30% משרה, 3-4 ימים בשבוע
כפיפות: מנהל/ת מרכז משפחות מיוחדות

תיאור התפקיד:
- ריכוז המתנדבים מתוך משרדי השירות המשלים למשפחות תוך קיום קשר מקצועי עם המחלקה להתנדבות ברשות
- מיפוי צורכי ההתנדבות בשירות המשלים ומתן מענים ההתנדבותיים בהתאם
- בניית מערך התנדבות בשירות המשלים, כולל: גיוס מתנדבים, הנחייתם, ליווים ושימורם
- כתיבת תכנית התנדבות שנתית וביצועה
- בניית תכניות הכשרה למתנדבים ואחריות על ביצוען
- קבלת משוב מהמתנדבים לצורך קיום תהליכים לשיפור מתמיד
- הטמעת תפיסת ההתנדבות בשירות המשלים למשפחות המיוחדות
- יצירת שותפויות עם גורמים רלוונטיים ברשות
- כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהל/ת מרכז שירות משלים למשפחות מיוחדות / מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות


דרישות המשרה:
השכלה:

- בעל/ת תואר אקדמי מוכר מהמוסד להשכלה גבוהה – יתרון
- 12 שנות לימוד חובה

ניסיון מקצועי:
- ניסיון קודם בניהול מתנדבים או ניהול תהליכים – יתרון

דרישות מיוחדות: 
- היכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות
- יכולות תכנון, ארגון וניהול מובנים ושיטתיים
- היכרות עם תחום המוגבלויות - יתרון

• המועמד/ת נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד/ת שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים אישיים
יחסי אנוש טובים, יכולת לעצמאות בתפקיד, ראייה מערכתית, יכולות עבודה בצוות ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים, כגון: רכז ההתנדבות במשרד הרווחה העבודה והשירותים החברתיים, רכז ההתנדבות בחינוך, ארגונים עיסקיים ונציגי אחריות תאגידית בחברות עסקיות.

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 5.11.2017 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
2. עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
3. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
4. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
5. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים, או חלק מהם. במקרה של ריבוי
6. מועמדים, רשאית העירייה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
7. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

 המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

  
                צביקה צרפתי
                סגן ומ"מ ראש העיר

 


 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד