מכרז משולב 60/17 - סמנכ"ל/ית הסברה, דוברות ושירות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 60/17 - סמנכ"ל/ית הסברה, דוברות ושירות

תואר המשרה: סמנכ"ל/ית הסברה, דוברות ושירות
כפיפות: מנכ"לית העירייה
היקף משרה: 100% משרה
דרגת משרה: שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד: 
- חבר/ת צוות הנהלה בכיר/ה בכפיפות למנכ"ל/ית העירייה.
- אחריות רוחבית בנושאי תכנון, ארגון, תקצוב והפעלת כלל פעילות הדוברות, שירות וההסברה של העירייה.
- תכנון וגיבוש אסטרטגיית המיתוג, הדוברות וההסברה העירונית בהתאם להנחיות מנכ"ל/ית העירייה ומדיניות ראש העיר.
- איתור, מיפוי והצגת פתרונות ומתודולוגיה לבעיות וצרכים ארגוניים וניהוליים במנגנון העירוני בנושא שירות.
- אחריות ישירה על מחלקות ו/או יחידות עירוניות ( דוברות, שיתוף ציבור, פניות ציבור, מוקד עירוני ועוד), בהתאם להנחיות מנכ"ל/ית העירייה.
- טיפוח תודעה ציבורית בתחומי קידום מעמד האישה באמצעות חינוך, הדרכה, הסברה, כנסים ואירועים עירוניים, עפ"י הנחיית ראש הרשות.
- כל משימה נוספת שתידרש ע"י מנכ"ל/ית העירייה

דרישות התפקיד: 

השכלה :
- בעל/ת תואר אקדמי הנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 
ניסיון מקצועי:
- עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: 7 שנות ניסיון
בתחום העיסוק הרלוונטי.
- עבור הנדסאי רשום: 8 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
- עבור טכנאי רשום: 9 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
- תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום המוניציפלי.

ניסיון ניהולי:
חמש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

• המשרה מאוישת ע"י מ"מ

כישורים אישיים:
יכולת מנהיגות, כושר ניהול מו"מ, כושר למידה גבוה, אמינות ומהימנות אישית גבוהה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, יחסים בין אישיים טובים, יוזמה, יצירתיות ומעוף, יכולת תכנון וביצוע, סמכותיות, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ וחשיבה אסטרטגי.

דרישות תפקיד מיוחדות:
נכונות לעבודה מאומצת בשעות בלתי שגרתיות, רישיון נהיגה

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לאגף משאבי אנוש, לא יאוחר מתאריך  5.11.2017 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.

2. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר   המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

 

נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).
 

 

 

צביקה צרפתי
סגן ומ"מ ראש העיר


הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד