החל מ-10/7/2015 חל חיוב בגין שמירה ואבטחה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

החל מ-10/7/2015 חל חיוב בגין שמירה ואבטחה

אשר עוגן בחוק העזר בכפר סבא ואושר במועצת העיר.

 

 

 • חוק עזר בנושא אגרת השמירה - מצורף מטה.
 • היטל השמירה נקבע במסגרת סמכותה של רשות על פי הנחיות משרד הפנים להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתנאים כפי שייקבעו על ידי שר הפנים והשר לבטחון פנים ובהסכמת שר המשפטים.
 • מחודש מאי השנה החל לפעול מערך השמירה והאבטחה בעיר שמטרתו שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמיתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת, סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי ומניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית. כל זאת כדי להגביר באופן משמעותי את תחושת הביטחון והמוגנות של כל התושבים בעיר. מערך השמירה והאבטחה נותן שרות לכלל התושבים והנכסים בעיר.
 • השירותים יפעלו לאורך כל שעות היום והלילה, שבעה ימים בשבוע.
 • פעילות מערך האבטחה והשיטור העירוני ממומן על ידי היטל שמירה מכוח חוק עזר לכפר סבא (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ה – 2015.
 • ההיטל מחושב כך שמוטל על כלל הנכסים הבנויים לכל סוגי השימושים בתחום העיר כפר סבא הנהנים ונדרשים לשירותי אבטחה ושמירה כולל שימושים מסחריים ותעשייתים.
 • שיטת חישוב החיוב נעשית על פי תעריף למטר על בסיס חלוקת סך ההוצאות בסך הנכסים כך שהתעריף הינו זהה לכלל הנכסים בתחום הרשות ועומד על 1.13 ₪ למטר.
 • הזכאים להנחה:
  מחזיק שניתנה לו הנחה מארנונה לפי אחד מאלה, יהיה זכאי להנחה בשיעור זהה גם מהיטל השמירה: אזרח ותיק, נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה, נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה, אסיר ציון, נכה רדיפות הנאצים, ניצולי שואה נזקקים, עיוור, עולה חדש, איש צד"ל, מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, מקבל דמי מזונות מביטוח לאומי, מקבל גמלת סיעוד, בעל הכנסה נמוכה, מבקש נזקק, חסיד אומות העולם, הורה עצמאי, הורה לילד נכה, פדוי שבי.
 • מועד התשלום של ההיטל:
  מועד תחילת החיוב בהיטל השמירה הוא ב- 10.7.15. החיוב ייעשה בקביעות עם החיוב בארנונה הכללית. עם זאת, התשלום הראשון, בעבור התקופה 31.08.15-10.07.15 , ייגבה בתלוש הארנונה של ספטמבר - אוקטובר 2015 . גם מחזיקים אשר שילמו ארנונה לשנת 2015 מראש וגם מחזיקים שמשלמים ארנונה בהוראת קבע יחויבו בהיטל השמירה בעבור תקופה זו.

 

  חוקי עזר כפר סבא סלילה ואבטחה.pdf
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד