סוגי עסקים ורישיונות
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
מה חדש?
דלג על מה חדש?
עצור

מה חדש?

תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סוגי עסקים ורישיונות

סוגי העסקים והרישיונות

שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים במשרדים הבאים: איכות הסביבה, בטחון הפנים, העבודה, החקלאות והבריאות, קבע בצו עשר קבוצות עסקים החייבים בקבלת רשיון לפני הפעלתם:


קבוצה 1 — בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
קבוצה 2 — דלק ואנרגיה
קבוצה 3 — חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4 — מזון
קבוצה 5 — מים ופסולת
קבוצה 6 — מסחר ושונות
קבוצה 7 — עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8 — רכב ותעבורה
קבוצה 9 — שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10 — תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים


סוגי רישיונות:

 1. רישיון תקופתי- רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש , חמש או חמש עשר שנים
  ותוקפו פג עם תום התקופה. הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים הליך רישוי מחודש בתום התקופה.
  רישיון זמני- רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו.
  לרישיונות הללו מצטרפים גם רישיונות לתקופה קצובה בת פחות משנה.
 2. היתר זמני - רישיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה, וזאת על מנת שהגוף
  המנפיק את האישור יוכל במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים
  הדרושים להפעלתו.
 3. היתר מזורז-היתר שניתן בהליך מזורז לעיסוק בסוגי עסקים טעוני רישוי,שנקבעו לפי סעיף 6א1 לחוק,לתקופות הקבועות בתקנות 3ד ו-3ה

תנאים למתן רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז

רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרישיון או ההיתר הזמני, בשלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם- הוא תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני /מזורז.
 2. תנאי ברישיון - הוא תנאי שכלול ברישיון או בהיתר הזמני ויש לקיימו בדרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף- הוא תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני/מזורז, לאחר שהוצא.

תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.
לדוגמה: נותן האישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון, כדי למנוע הפרעה בלתי סבירה לשכנים של אותו בית עסק. קביעת התנאים היא חלק בלתי נפרד מרישיון עסק המבקש

 

הדפסשלח לחבר
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד