נאום ראש העיר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

נאום ראש העיר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

7/05/2014
נאום ראש העיר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה (הגדל תמונה)

יום השואה 2014 - בוקר
ניצולים ובני משפחה יקרים, 
חברי מועצת העיר כפר סבא
מנהלים ועובדים יקרים
תלמידות חט"ב ממ"ד הראל
קהל יקר ונכבד

חתן פרס נובל לשלום, ניצול מחנה ההשמדה אושוויץ - בירקנאו, אלי ויזל, צוטט כאומר: "כְשֶהַאַדַם כוֹתֶב על הַשוֹאַה, הוא לא כוֹתֵב אֵת הַמִילִים. הוא נִלְחַם בָמִילִים. כִי אֶין מִילִים לְתָאֶר את מַה שֵהַקוֹרְבַנוֹת הִרְגִישוּ כָאָשֶר הָמַוֵות הָיַה הָנוֹרְמָה, וְהָחַיִים – הַיוּ נֶס".
כאלה אנחנוּ היום: נלחמים במילים, מחפשים את הדרך לתאר. לזכור. לְהזכיר. וְלא לִשכוֹח לעולם.
ואמנם, אין מילים שיוכלו לתאר את השואה. אין תָצְרֶף מֵסַפֵק של הברות, והניקוד דל מכדי להושיע, וטרם הוצמדו האותיות זו לזו באופן שֶיֶיַצֶר הֶסְבֶר שמניח את הדעת. הסבר, לאינספור השאלות שכל אחד ואחת מאתנו מוצא את עצמו שואל – ונותר חסר מענה – שנה אחרי שנה: למה? איך? מאיפה הרוע הזה? כיצד תיתכן הבנאליות שבה אדם רוצח את חברו?


ניצולים יקרים, קהל יקר ומכובד...
איננו מתיימרים לפתור את כל השאלות. למעשה, ככל שעוד ועוד שנים עוברות, אלה הם דווקא סימני השאלה שמתרבים לנגד עינינו. הם רבים ומגוונים, באופן שמחייב אותנו לזכור כל העת, לא רק ביום השואה אלא גם ב- שלוש מאות שישים וארבעה הימים הנותרים בשנה, את שקרה. הרי, בשואה, כל יום היה היום האחרון בחייו של מישהו.
הורים, ילדים, מדענים לעתיד, ספורטאים נפלאים, מוזיקאים מחוננים. בכל יום, מהרגע שהשמש זרחה ועד ששקעה, הוצעדו עשרות אלפים, שהצטברו לששת המיליונים, בדרך האֶפֶר המובילה מעולם של חתירה לשגשוג, לפריחה, להשתלבות – לעולם אפור של משאיות גז , בורות ירי ומחנות ההשמדה.
אולם למרות התופת והאימה בספרו של דב אדלשטיין תושב העיר – "ברל- מאושוויץ לקפריסין" הוא מתאר את ניצחון הרוח: "הַרֶגֵע הַמַפְחִיד וְהַמֵזַעַזֶע בְיוֹתר בְמַחַנֵה הַעַבוֹדַה אוֹושְוִויץ- הַיַה רֶגַע הַהַשְכַמַה בְשַעַה שֵש בָבוֹקֵר. בֶמֵשֶך שְעוֹת הַלַיְלַה הַמִיטַה אַכוּלַת הַפַרְעוֹשִים שִימְשַה מִקְלַט מְעַבוֹדַת הַפַרֵך וּמִיִיסוּרֶי הַרַעַב. בַמִיטַה הַיַה יַכוֹל לִיצוֹר הַוַויַה וִירְטוּאַלִית, עוֹלַם הַזוּי מִשֶל עַצְמוֹ שֶהַיָה קָיַים רָק בְעָבַרוֹ. הוא הָיַה יָכוֹל לְהַזְמִין לְעַצְמוֹ כִיכַר לֵחֵם, צַלַחַת מַרַק או תַבְשִיל מִיְדֶי אִשְתוֹ. לְבַקֵר בְמֶקוֹמוֹת אַהוּבִים".
מתוך זעקתם של ההולכים אל מותם, מתוך קריאתם של הנמלטים והניצולים, ומתוך עיר ואם בישראל, אלפי תושביה – אנחנו – עומדים כאן גאים ודומעים.
אולם נחושים ויודעים כי הגענו לצומת בה קיים הכרח למנף את נושא מיצוי הזכויות של ניצולי השואה מהר ככל האפשר. זמננו אוזל וכל רגע חשוב למען עשייה משמעותית עבור ניצולי השואה.
למעשה, כבר השנה החלטנו להפעיל תכנית חירום עירונית שתסייע לניצולי השואה החיים עמנו בכפר סבא למצות את זכויותיהם החוקיות. מתנדבים מגיעים לבתיהם של ניצולי השואה ומסייעים להם. זו התרומה הקטנה של כל אחד מאתנו, כדי שלא נחכה יותר, ונאפשר לשלושת אלפים הניצולים החיים בעיר את כל שמגיע להם. כך מגולמת ההבנה החשובה שלנו: הזמן אוזל, ואסור לבזבזו.
ואולי, אם תחושת הפרספקטיבה שמגיעה עם השנים מאפשרת לנו להסיק ולו מסקנה אחת מזוקקת, היא תהיה זו שאלי ויזל ציווה עליה באומרו, ושאנחנו מבקשים כעת להגשים: "עַלֵיְנוּ לִחְיוֹת כל יוֹם, לַחְווֹת כל רֵגַע, לְמַצוֹת כל דַקַה, תוֹך שֶאַנוּ מֶבִינִים, אוֹ לְפַחוֹת מֵנַסִים לְהַבִין, שֵהַחַיִים אֶינַם דַבַר מַה מוּבַן מֵאֵלַיו. שֶאַנַחְנוּ כַאַן, כֶדֵי לְהִישַאֶר – כֵן, אַבַל לא דַי בְכַך. שֶיֵש עוֹד כל כַך הַרְבֶה שֵעַלֵינוּ לְגַלוֹת, לַחְווֹת, לַדַעַת".
שהדרך הטובה ביותר לנצח את העומדים עלינו לכלותינו היא לא לפחד, אלא להעז, לעשות, ליצור, לחיות את חיינו בכל רגע ורגע. לא להעז ולומר "הִנֵה דַרְכִי הַאַחְרוֹנַה".
לא נניח לדברים לדעוך אל מתחת לרגלי החיים היום-יומיים. נזכור, ולא נשכח, את שקרה – ובאמצעות הזיכרון הזה, נאפשר לעצמנו לחיות חיים שהם, באמת ובתמים, נס גדול ומתמשך.


יהי זכרם של ששת מיליוני אחינו שנטבחו בשואה ברוך.

 

הדפסשלח לחבר

חדשות נוספות

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד