עדכון בדבר שינוי בניקוד בגין מספר עבירות תנועה החל מ-5.1.2018
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

עדכון בדבר שינוי בניקוד בגין מספר עבירות תנועה החל מ-5.1.2018

 

לידיעתכם,

 

בתאריך 5.1.2018 יכנס לתוקף שינוי בניקוד בגין מספר עבירות תנועה, כפי שמופיע בטבלה שלהלן. 

 

הטבלה מציגה את מס' הנקודות לפני ההחמרה ואחריה.

 

סעיף/ תקנה

תיאור העבירה

הניקוד הקודם ← הניקוד החדש

65ב(ג) לפקודה

אי לבישת אפוד זוהר

0 ← 2

28א לתקנות

נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לעין

0← 4

22 (א) לתקנות

פניות אסורות לפי תמרורים 428, 431

0← 6

56(ב)(2) לתקנות

אי פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל

0← 6

85(א)(5) לתקנות

הובלת מטען ברכב שמשקלו עד 14.99% מעל המשקל הכולל המותר

0← 6

119(ג)לתקנות

אי חבישת קסדה ברכיבה על אופנוע

0← 6

12א1(ב) לפקודה

נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה

0← 8

12א2 לפקודה

נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה

0← 8

16(ב) לפקודה

הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפן בלא דיבורית

0← 8

62(11) לפקודה

שיבוש פעולת מיתקן מגביל מהירות

0← 8

38(א) לתקנות

נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

2← 4

83ב(א)

נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות

2← 4

90(ו)

גרירת רכב שלא בבטיחות

2← 4

91(א) עד(ג), (ו) ו- (ז)

אי קיום סייגים בגרירה

2← 4

83ב(א) לתקנות

נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

2← 4

57 לתקנות

חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט או בטון

4← 6

95ד לתקנות

נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע או שלא בהתאם להוראות המופרטות בתקנה

4← 6

28(ב) לתקנות

נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית

4← 8

67(א) לתקנות

אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

4← 8

83א לתקנות

הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה לפי העניין

6← 8

62(2) לפקודה

נהיגה בקלות ראש או ברשלנות

6← 8

10(א) לפקודה

נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב

8← 10

64ד(א)

סירוב לבדיקת שכרות

8← 10

65(א)(4)

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע

8← 10

 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד