הורה עצמאי
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הורה עצמאי


פרטי הזכאות להנחה
 
"הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו מתחת לגיל 18 ואשר מתקיימים אחד התנאים הללו:

  • אינו נשוי ואינו ידוע בציבור.
  • חי בנפרד מבן זוגו לתקופה של שנתיים לפחות, ופתח הליך על פי דין להיפרדות במשך שנתיים לפחות.
  • עגונה- כמשמעות בחוק ביטוח לאומי.

שיעור ההנחה
משמורת משותפת  10% לכל הורה עצמאי בגין 140 מ"ר
משמורת בלעדית  20% להורה עצמאי בגין 140 מ"ר

*ראה מדיניות הנחות חדשה 

 

המסמכים הנדרשים

  • צילום תעודת זהות וספח בו רשומים הילדים + מעמד ההורה  (גרוש\ה, אלמן\ה, רווק\ה) או תעודת גירושין.

  • הסכם גירושין+ פסק דין חתום ע"י בית המשפט.

  • על הורה החי הנפרד מבן\הזוג תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין הצגת אישורים מתאימים

  • אישור שרות סדיר\לאומי- להורה עצמאי לילד המתגורר ומשרת שירות  סדיר כהגדרתו בחוק שירות וביטחון (נוסח משולב)  התשמ"ו, 1986 או מתנדבת בשרות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות ההסדרים במשק (הנחה מארנונה)  התשנ"ג 1993, כל עוד הוא משרת כאמור ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה.

  • תצהיר חתום בפני נציג העירייה בנוסח המצ"ב – טופס תצהיר "הורה עצמאי"
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד