חוקי עזר עירוניים
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חוקי עזר עירוניים

  חוק עזר לכפר סבא (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ה-2015
  חוק עזר לכפר סבא - תיעול , התשע"ה 2015
  חוק עזר לכפר סבא- אגרת ביוב, תשל"ו 1976
  חוק עזר לכפר סבא בדבר אגרת תעודת אישור
  החלטת רישוי עסקים לכפר סבא (איסור רוכלות באבטיחים), התשמ"א 1981
  חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות), תשס"ח-2008
  חוק עזר לכפר סבא (אספקת מים) תשנ"ד 1994
  חוק עזר לכפר סבא (ביוב) תשל"ה 1974
  חוק עזר לכפר סבא- הגנת איכות הסביבה, הגשת דין וחשבון, תשל"ו 1976
  חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב) התשמ"ב 1981
  חוק עזר לכפר סבא (העמדת רכב וחנייתו) תשנ"ז 1997
  חוק עזר לכפר סבא (הצמדה למדד) תשמ"ד 1984
  חוק עזר לכפר סבא (חזיר ובשר חזיר) תשט"ו 1955
  תקנות עיריית כפר סבא (ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן), תשל"א 1971
  חוק עזר לכפר סבא (מבנים מסוכנים), התשמ"ז 1987
  חוק עזר לכפר סבא- מודעות ושלטים, תשל"ד 1974
  חוקי עזר לכפר סבא- מלאכות רחוב, 1942
  חוק עזר לכפר סבא- ניקוי בורות שופכין וביבים, תשכ"ז 1967
  חוק עזר לכפר סבא- עגלות, תשל"ב 1972
  חוק עזר לכפר סבא- פיקוח על כלבים, תשנ"ג 1993
  חוק עזר לכפר סבא- פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר, התשנ"ז 1997
  חוק עזר לכפר סבא- פתיחתן וסגירתן של חנויות, 1941
  חוק עזר לכפר סבא- רוכלים, 1963
  חוק עזר לכפר סבא- שוקים ומכירה פומבית, 1942
  חוק עזר לכפר סבא- שחיטת עופות, 1989
  חוק עזר לכפר סבא- שירותי שמירה ואבטחה, 2002
  חוק עזר לכפר סבא- שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבנינים, תשכ"ד 1964
  חוק עזר לכפר סבא- שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים, תשס"ח 2008
  חוק עזר לכפר סבא- תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה, התשמ"ח 1988
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד