טפסים - הנדסה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

טפסים - הנדסה

 

לרשותכם טפסים מקוונים וטפסים להורדה.
במידה ובחרתם בטופס להורדה, יש לשלוח אותו לכתובת המייל המופיעה בתחתית הדף של כל טופס.

 

  שם הטופס

  טופס מקוון

 טופס להורדה   

רישוי בנייה כללי:    

 

בקשה לעיון בבקשות והיתרים בתיק בנין

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

טופס להגשת חישובים סטטיים

 

בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה – טרום מכירה 

 

רישוי בנייה- בקשה להיתר:

הצהרה על כמות פסולת בניין

 

כתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות

 

 

תצהיר מתכנן השלד

הודעה על מינוי אחראי לביקורת

 

כתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף

תצהיר בעל/חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת עבור בקשה להיתר בניה

 

אישור ועד הבית לתוספת בניה

דוח תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור

בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קיים

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27  

רישוי בנייה- בקשה להיתר במסגרת תמ"א 38:   

התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי   

 

 

בקרה הנדסית על בקשה להיתר מכוח תמא/38   

תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בת.י. 413

 

 

 

תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא 38

פיקוח על הבנייה:

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד

 

אישור מודד מוסמך 

 

תצהיר של בעל ההיתר על השלמת עבודות הבנייה 

 

אישור בידוד תרמי של הבניין 

 

הודעה על מינוי קבלן אחראי לביצוע הבניין

 

הודעה על מינוי אחראי לביקורת

 

תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין

 

 

דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה 

 

 

רישוי עסקים:    

הצהרת בעל העסק, על כי לא חל כל שינוי בעסק  

 

טופס הצהרת המגיש  

 

בקשה להצבת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב בסמוך לעסק  

בקשה להוצאת סחורה 

דף ריכוז נתונים- להגשת תכנית לרישיון עסק  

בקשה לקבלת רישיון עסק/היתר מזורז  

תכנון עיר:

כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית מקומית/מחוזית 

 

 

התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי (תב"ע)  

 

 

 

מחלקת נכסים:     

בקשה להקצאת קרקע / מבנה 

שילוט:  

בקשה להתקנת שילוט עסקי או שילוט היתר בניה 

 

פניות אחרות:

טופס פנייה כללי אגף הנדסה 

 

 

 

תחבורה:  

לטפסים של מחלקת תחבורה - לחצו כאן

 

*מידע נוסף מתעדכן באתר המידע ההנדסי - לחצו כאן 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד