טפסים - הנדסה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

טפסים - הנדסה

 

לרשותכם טפסים מקוונים וטפסים להורדה.

 

לנוחיותכם, עיון בתיקי בניין ללא המתנה מיותרת וללא צורך בהזמנה:

לחצו כאן לאיתור תיק בניין   »

 

 

  שם הטופס

  טופס מקוון

 טופס להורדה   

רישוי בנייה כללי:    

בקשה לעיון בבקשות והיתרים בתיק בנין

 

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

 

בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה – טרום מכירה 

 

רישוי בנייה- בקשה להיתר:

הצהרה על כמות פסולת בניין

 

כתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות

 

 

תצהיר מתכנן השלד

 

הודעה על מינוי אחראי לביקורת

 

 

כתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף

 

תצהיר בעל/חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת עבור בקשה להיתר בניה

 

 

אישור ועד הבית לתוספת בניה

 

דוח תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור

 

בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קיים

 

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27  

 

רישוי בנייה- בקשה להיתר במסגרת תמ"א 38:   

התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי   

 

 

בקרה הנדסית על בקשה להיתר מכוח תמא/38   

 

תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בת.י. 413

 

 

 

תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא 38

 

פיקוח על הבנייה:

אישור בידוד תרמי של הבניין

 

 

אישור מודד מוסמך

 

 

בקשה לתעודת גמר

 

 

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד   

 

הודעה על מינוי אחראי לביקורת

 

 

הודעה על מינוי קבלן אחראי לביצוע הבניין   

 

 

תצהיר של מהנדס אחראי לביצוע שלד הבניין טופס 10 תקנה 2(ו)

 

דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה  ( טופס ב)

 

 

תוספת רביעית (תקנה 20) תצהיר של מהנדס אחראי לביצוע השלד הבניין

 

תצהיר של בעל ההיתר על השלמת עבודות הבנייה  

 

 

רישוי עסקים:    

בקשה להצבת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב בסמוך לעסק   

הנחיות ובקשה להוצאת סחורה  

בקשה לקבלת רישיון עסק/היתר מזורז ( להגשה במחלקה בלבד )   

השגה- לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968  

 

 

חוברת הנחיות ותצהיר כיבוי אש   

 

 

מצגת- מסלול אישור כבאות בתצהיר   

 

טופס פנייה כללית לרישוי עסקים  

 

 

תכנון עיר:

כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית מקומית/מחוזית 

 

 

התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי (תב"ע)  

 

 

 

טופס פנייה כללית למחלקת תכנון 

 

 

מחלקת נכסים:     

בקשה להקצאת קרקע / מבנה 

שילוט:  

פנייה כללית למחלקת שילוט

 

טופס בקשה לרישיון שלט

(עסקי)

בקשה להצבת שלט יועצים/סכנה כאן בונים-פרטי/קבלן

פניות אחרות:

טופס פנייה כללי אגף הנדסה 

 

מחלקת תחבורה:      

טפסים להורדה ניתן לשלוח למח' תחבורה רחוב ויצמן 137 בניין 4 אגף הנדסה, או לשים בתיבת השירות שנמצאת צמוד למחלקה.

 

  שם הטופס

  טופס מקוון

 טופס להורדה   

בקשה להציב ולסמן עמודי חסימה ברחוב

 

קישור לטופס להורדה 

 

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

קישור לטופס להורדה

בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים 

 

קישור לטופס להורדה 

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה  

קישור לטופס להורדה

בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום המגורים  

קישור לטופס להורדה

בקשה להקצאת מקום חניה שמור לנכה עקב העתקת מקום העבודה

קישור לטופס להורדה

בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת רכב  

קישור לטופס להורדה

בקשה לסימון חניה אזורית ברחוב  

קישור לטופס להורדה

איסוף חתימות של נציגי דיירי רחוב לחניה אזורית

 

קישור לטופס להורדה

בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניה  

קישור לטופס להורדה

 

בקשה לוועדת תנועה לסימון או הצבת תמרור

קישור לטופס להורדה

בקשה לסימון והצבת פסי האטה

 

קישור לטופס להורדה

איסוף חתימות של נציגי דיירי רחוב עבור בקשה לפסי האטה

 

קישור לטופס להורדה

היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך

 

קישור לטופס להורדה

טופס פנייה כללית מחלקת תנועה ותחבורה 

 

 

   

*מידע נוסף מתעדכן באתר המידע ההנדסי - לחצו כאן 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד