ניגוד עניינים
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ניגוד עניינים

שמות חברי המועצה שהגישו את המידע הדרוש לשם בדיקת קיום חשש לניגוד עניינים:

 • צביקה צרפתי
 • אמיר קולמן
 • אמיר גבע
 • מתי פז
 • איתן צנעני
 • פליאה קטנר
 • יהודה יוגד
 • רויטל לן כהן
 • דבורה שני
 • עילאי הרסגור הנדין
 • עמירם מילר
 • אהוד יובל לוי
 • אסתר הדנה
 • ענת קלומל
 • רויטל עמר שלום
 • שמעון פרץ
 • אורן כהן
  חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), תשנ"ד-1993
  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים לפי חוק התכנון והבניה
  הסדר ניגוד עניינים בין עיריית כפר-סבא לחבר המועצה מתי פז
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד