דין וחשבון שנתי לשנת 2009
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דין וחשבון שנתי לשנת 2009

 

מבנה הרשות המקומית:

לחצו כאן לתרשים (jpg)

 

תחומי אחריות של הרשות הציבורית:

מתן שרותים עירוניים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של העירייה.

כתובת הרשות המקומית:

רח' ויצמן 135, ת.ד 25 כפר-סבא 44100.

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור:

אליעזר פיירשטיין, מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור טל: 09-7649311 פקס: 09-7649222.
מיכל טל, הממונה על חוק חופש המידע טל: 09-7649116 פקס: 09-7649389.

 

סקירת עיקרי פעילות הרשות המקומית בשנת 2009:

 • המשך תכנון – תכנית אב אסטרטגית, תכנית אב לנגישות, תכנית אב לתחבורה.
 • פתיחת קניון G
 • חנוכת שביל הראשונים.
 • הקמה ושדרוג של רחובות, צמתים ומבנים ציבוריים ברחבי העיר.
 • שיפוצים בבתי ספר וגני ילדים לרבות סביבה בטוחה.
 • המשך תכנון חיבור כפר-סבא למרכז המטרופולין באמצעים תחבורתיים מתקדמים: L.R.T, B.R.T.
 • המשך שיפוץ קרית ספיר.
 • המשך פתוח שכונות חדשות ברחבי העיר. פרוייקט השכונות הירוקות בבניה.
 • שדרוג מבני העירייה.
 • פעילות ענפה במסגרת "עיר ירוקה".
 • פעילויות שוטפות של הרשות מתפרסמות באתר האינטרנט העירוני.

סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2010:

 • פתיחת מתחם התרבות קרית ספיר.
 • אכלוס ראשוני והמשך פיתוח ושיווק שכונות ירוקות כ"ס 60/80.
 • המשך ביצוע ושידרוג תשתיות ביוב בהתאם לתכנית אב לביוב.
 • החלפת מערכות מחשוב.
 • תחילת עבודה במסגרת "עיר ללא אלימות".
 • המשך תכנון וישום B.R.T
 • בחינת תוכנית האב האסטרטגית ליישום.
 • יישום תוכנית אב לנגישות.
 • קידום תכנון שימור מבנים ואתרים.
 • המשך העמקת המיחזור ליעד של 35% מסך הפסולת שתאסף.
 • המשך פעילות העירייה במסגרת "עיר ירוקה" עם דגש על שימור אנרגיה.
 • הקמת תאגיד ביוב.

פעילויות אחרות ונוספות מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של העירייה.

 

» תקציב הרשות לשנת 2009 והוצאות הרשות בשנת 2009 (pdf)

 

» תקציב הרשות לשנת 2010 (pdf)

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2009: 

 • מידע בענייני תרבות ושעות הפנאי הופץ לכל בית אב אחת לחודש.
 • מידע על הנעשה בעיר מופץ כל חודשיים לכל בית אב. 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של הרשות:
ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע הגב' מיכל טל בטלפון: 09-7649116.

מאגרי המידע של הרשות המקומית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:

להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של הרשות. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:
 • מאגר מס' 2947 – מיסים, שכר עובדים.
 • מאגר מס' 2948 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 2949 – קבלת מידע על תלמידים ואפשרות לגביית כספים.
 • מאגר מס' 2951 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 3700 – ניהול תיקי עולים.
 • מאגר מס' 3701 – ניהול תיקי נזקקים.
 • מאגר מס' 3906 – ניהול תיקי פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי.

קרנות ומלגות שבמימון הרשות:

הרשות אינה מממנת קרנות ומלגות.

 

תמיכות העירייה:

 

» פרוטוקול מועצה מס' 18/16-11/09 מיום 21/10/09 

  נספחים: 

  » קריטריונים לתמיכה עירונית במוסדות תרבות, נוער וספורט לשנת 2010

  » קריטריונים לגופים דתיים

 

» פרוטוקול מועצה מס' 8/16-11/09 מיום 04/03/2009 

  נספח:

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 08/02/2009

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24/02/2009

 

» פרוטוקול מועצה מס' 05/16-11/09 מיום 28/01/2009

  נספח:

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20/01/2009

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:


מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של עיריית כפר-סבא. כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות גם בספריה הציבורית וגם במזכירות העירייה. 

» לחצו לרשימת חוקי העזר של הרשות באתר משרד הפנים

 

דיווח של הממונה:

הוגשו 18 בקשות עפ"י חוק חופש המידע בשנת 2009.
כל הבקשות נענו בחיוב.
כל הבקשות נענו במסגרת המועדים הקבועים בחוק.
לא הוגשו כל עתירות על החלטת הממונה.

 


http://get.adobe.com/reader/הצפייה בחלק מהקבצים מצריכה שימוש בתוכנת Acrobat Reader
לחצו להורדת גירסת חינם מאתר התוכנה  

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד