דין וחשבון שנתי לשנת 2010
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דין וחשבון שנתי לשנת 2010

 

מבנה הרשות המקומית:

לחצו כאן לתרשים (jpg)

 

תחומי אחריות של הרשות הציבורית:

מתן שרותים עירוניים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של העירייה.

כתובת הרשות המקומית:

רח' ויצמן 135, ת.ד 25 כפר-סבא 44100.

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור:

אליעזר פיירשטיין, מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור טל: 09-7649311 פקס: 09-7649222.
מיכל טל, הממונה על חוק חופש המידע טל: 09-7649116 פקס: 09-7649389.

 

סקירת עיקרי פעילות הרשות המקומית לשנת 2010:

 • פתיחת מתחם התרבות קרית ספיר.
 • איכלוס ראשוני והמשך פיתוח ושיווק שכונות ירוקות כ"ס 60/80.
 • המשך ביצוע ושידרוג תשתיות ביוב בהתאם לתכנית אב לביוב.
 • החלפת מערכות מיחשוב.
 • תחילת עבודה במסגרת "עיר ללא אלימות".
 • המשך תכנון וישום B.R.T.
 • בחינת תוכנית האב האסטרטגית ליישום.
 • יישום תוכנית אב לנגישות.
 • קידום תכנון שימור מבנים ואתרים.
 • המשך העמקת המיחזור ליעד של 35% מסך הפסולת שתאסף.
 • המשך פעילות העירייה במסגרת "עיר ירוקה" עם דגש על שימור אנרגיה.
 • הקמת תאגיד ביוב.

פעילויות אחרות ונוספות מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של העירייה.

 

סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2011: 

 • השלמת תוכנית אב לשבילי אופניים ואישורה ע"י משרד התחבורה.
 • קידום תוכנית מיתאר עירונית לשמור מבנים.
 • מיפוי מפגעי בטיחות במרחב העירוני.
 • ישום המלצות סקר התייעלות אנרגטית.
 • גיבוש מדיניות לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה.
 • המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות ציבור לאנשים עם מוגבלויות.
 • בניית בי"ס ירוק בשכונת כ"ס/60.
 • השלמת עבודות מגרש סקייטפארק.
 • תכנון והקמת פינת חי בפארק.
 • פרוייקט הצללת שטחים בפארק.
 • המשך בדיקת פרוייקט הפרדה במקור.
 • המשך בחינת תוכנית האב האסטרטגית.

» תקציב הרשות לשנת 2010 והוצאות הרשות בשנת 2010 (pdf)

 

» תקציב הרשות לשנת 2011 (pdf)

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2010: 

 • מידע בענייני תרבות ושעות הפנאי הופץ לכל בית אב אחת לחודש.
 • מידע על הנעשה בעיר מופץ כל חודשיים לכל בית אב.
 • מידע שוטף על ארועים וחדשות מקומיות נמצא באתר העירוני.

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של הרשות:
ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע הגב' מיכל טל בטלפון: 09-7649116.

מאגרי המידע של הרשות המקומית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:

להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של הרשות. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:
 • מאגר מס' 2947 – מיסים, שכר עובדים.
 • מאגר מס' 2948 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 2949 – קבלת מידע על תלמידים ואפשרות לגביית כספים.
 • מאגר מס' 2951 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 3700 – ניהול תיקי עולים.
 • מאגר מס' 3701 – ניהול תיקי נזקקים.
 • מאגר מס' 3906 – ניהול תיקי פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי.

קרנות ומלגות שבמימון הרשות:

הרשות אינה מממנת קרנות ומלגות.

 

תמיכות העירייה:

 

» פרוטוקול מועצה מס' 24/16-11/10 מיום 13/01/10
   נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24/12/09, 27/12/09


» פרוטוקול מועצה מס' 32/16-11/10 מיום 10/05/10
  נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 06/05/10


» פרוטוקול מועצה מס' 38/16-11/10 מיום 06/10/10
   נספח – חוברת קריטריונים למתן תמיכות לשנת 2011
   נספח – אישור יועמ"ש לקריטריונים לתמיכות
   נספח – טבלת קריטריונים השגיים לתמיכה באגודות ספורט

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:


מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של עיריית כפר-סבא. כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות גם בספריה הציבורית וגם במזכירות העירייה. 

» לחצו לרשימת חוקי העזר של הרשות באתר משרד הפנים

 

דיווח של הממונה:

הוגשו 32 בקשות עפ"י חוק חופש המידע בשנת 2010.
כל הבקשות נענו בחיוב.
כל הבקשות נענו במסגרת המועדים הקבועים בחוק.
לא הוגשו כל עתירות על החלטת הממונה. 


http://get.adobe.com/reader/הצפייה בחלק מהקבצים מצריכה שימוש בתוכנת Acrobat Reader
לחצו להורדת גירסת חינם מאתר התוכנה  

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד