דין וחשבון שנתי לשנת 2011
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דין וחשבון שנתי לשנת 2011

 

מבנה הרשות המקומית:

לחצו כאן לתרשים (jpg)

 

תחומי אחריות של הרשות הציבורית:

מתן שרותים עירוניים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של העירייה.

כתובת הרשות המקומית:

רח' ויצמן 135, ת.ד 25 כפר-סבא 44100.

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור:

אליעזר פיירשטיין, מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור טל: 09-7649311 פקס: 09-7649222.
מיכל טל, הממונה על חוק חופש המידע טל: 09-7649116 פקס: 09-7649389.

 

סקירת עיקרי פעילות הרשות המקומית לשנת 2011:

 • השלמת תוכנית אב לשבילי אופניים ואישורה ע"י משרד התחבורה
 • קידום תוכנית מיתאר עירונית לשמור מבנים.
 • מיפוי מפגעי בטיחות במרחב העירוני.
 • ישום המלצות סקר התייעלות אנרגטית.
 • גיבוש מדיניות לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה.
 • המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות ציבור לאנשים עם מוגבלויות.
 • בניית בי"ס ירוק בשכות כ"ס/60.
 • השלמת עבודות מגרש סקייטפארק.
 • תכנון והקמת פינת חי בפארק.
 • פרוייקט הצללת שטחים בפארק.
 • המשך בדיקת פרוייקט הפרדה במקור.
 • המשך בחינת תוכנית האב האסטרטגית

סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2012: 

 • המשך קידום תוכנית מיתאר עירונית לשמור מבנים.
 • התחלת עבודות לישום תוכנית אב לשבילי אופניים.
 • פתיחת בית הספר הירוק בשכונת הזמר העברי.
 • תכנון בית ספר יסודי בשכונה הירוקה כ"ס/80.
 • הכנת תוכנית מיתאר לעיר לשנת 2030.
 • הכנת תוכנית אב לשילוט.
 • המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות חינוך לאנשים עם מוגבלויות.
 • המשך הפיתוח בשכונות הירוקות.
 • אישור משרד הפנים להקמת "תאגיד עירוני לתרבות הפנאי בכפר-סבא".
 • תכנון אולם ספורט  בשכונת הזמר העברי.
 • הכנה לתוכניתעבודה רב שנתית לתחבורה בעיר.
 • פתיחת מגרש הסקייטפארק.
 • סיום הקמת החיפארק.
 • פרוייקט התקנת מערכות סולריות על גגות בתי ספר.
 • תכנון ושדרוג היכל התרבות.
 • הרחבת פרוייקט הפרדת אשפה בשכונות מגורים.

» תקציב הרשות לשנת 2011 והוצאות הרשות בשנת 2011 (pdf)

 

» תקציב הרשות לשנת 2012 (pdf)

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2011: 

 • מידע בענייני תרבות ושעות הפנאי הופץ לכל בית אב אחת לחודש.
 • דוח לתושב הופץ לכל בית אב.
 • מידע שוטף על ארועים וחדשות מקומיות נמצא באתר העירוני.

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של הרשות:
ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע הגב' מיכל טל בטלפון: 09-7649116.

מאגרי המידע של הרשות המקומית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:

להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של הרשות. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:
 • מאגר מס' 2947 – מיסים, שכר עובדים.
 • מאגר מס' 2948 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 2949 – קבלת מידע על תלמידים ואפשרות לגביית כספים.
 • מאגר מס' 2951 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 3700 – ניהול תיקי עולים.
 • מאגר מס' 3701 – ניהול תיקי נזקקים.
 • מאגר מס' 3906 – ניהול תיקי פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי.

קרנות ומלגות שבמימון הרשות:

הרשות אינה מממנת קרנות ומלגות.

 

תמיכות העירייה:

 

» פרוטוקול מועצה מס' 45/16-11/11 מיום 09/02/11
   נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 27/12/10, 30/12/10, 02/01/11


» פרוטוקול מועצה מס' 58/16-11/11 מיום 09/11/11 
  נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 06/05/10


» פרוטוקול מועצה מס' 38/16-11/10 מיום 06/10/10
   נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 31/07/11
   נספח – אישור קריטריונים לתמיכות

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:

מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של עיריית כפר-סבא. כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות גם בספריה הציבורית וגם במזכירות העירייה. 

» לחצו לרשימת חוקי העזר של הרשות באתר משרד הפנים

 

דיווח של הממונה:

הוגשו 20 בקשות עפ"י חוק חופש המידע בשנת 2011.
כל הבקשות נענו בחיוב.
כל הבקשות נענו במסגרת המועדים הקבועים בחוק.
לא הוגשו כל עתירות על החלטת הממונה.

 

 

 

בברכה,
מיכל טל
ע. מנכ"ל
וממונה חוק חופש המידע


http://get.adobe.com/reader/הצפייה בחלק מהקבצים מצריכה שימוש בתוכנת Acrobat Reader
לחצו להורדת גירסת חינם מאתר התוכנה  

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד