דין וחשבון שנתי לשנת 2012
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דין וחשבון שנתי לשנת 2012

מבנה הרשות המקומית:

לחצו כאן לתרשים (jpg)

תחומי אחריות של הרשות הציבורית:
מתן שרותים עירוניים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של העירייה. 
 
כתובת הרשות המקומית:
רח' ויצמן 135, ת.ד 25  כפר-סבא 44100
   
בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור:
דוד תורג'מן, מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור טל: 7649311 פקס: 7649222
מיכל טל, הממונה על חוק חופש המידע טל: 7649116 פקס: 6749389


סקירת עיקרי הפעילות בשנת 2012:
• המשך קידום תוכנית מיתאר עירונית לשמור מבנים.
• התחלת עבודות לישום תוכנית אב לשבילי אופניים.
• פתיחת בית הספר הירוק בשכונת הזמר העברי.
• תכנון בית ספר יסודי בשכונה הירוקה כ"ס/80.
• הכנת תוכנית מיתאר לעיר לשנת 2030.
• הכנת תוכנית אב לשילוט.
• המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות חינוך לאנשים עם מוגבלויות.
• המשך הפיתוח בשכונות הירוקות.
• אישור משרד הפנים להקמת "תאגיד עירוני לתרבות הפנאי בכפר-סבא".
• תכנון אולם ספורט  בשכונת הזמר העברי.
• הכנה לתוכנית עבודה רב שנתית לתחבורה בעיר.
• פתיחת מגרש הסקייטפארק.
• סיום הקמת החיפארק.
• פרוייקט התקנת מערכות סולריות על גגות בתי ספר.
• תכנון ושדרוג היכל התרבות.
• הרחבת פרוייקט הפרדת אשפה בשכונות מגורים.

סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2013:
• פארק כס/80-ביצוע שלב א של הפארק.
• בי"ס בכס/80 השלמת התכנון ותחילת ביצוע.
• אולם ספורט כס/80 השלמת התכנון ותחילת ביצוע.
• כס/60 – סיום אולם הספורט.
• המשך הכנת תוכנית מיתאר לעיר לשנת 2030.
• המשך עבודות השיפוץ והבניה בהיכל התרבות.
• שיפוץ והרחבת בי"ס סאלד ובי"ס תורה ומדע ע"ש זבולון המר.
• הקמת 8 גני ילדים בשכונת כס/60, כס/80 .
• הקמת 4 גני ילדים בשכונת האונברסיטה.
• סיום נגישות תחנות האוטובוס ברחבי העיר.
• ביצוע סקר נגישות למבני ציבור ברחבי העיר.
• ביצוע שלב א בתוכנית שבילי האופניים.
• BRT – גמר תכנון קידום שלב א' של הפרוייקט.
• פתיחת מחלף תל חי/531.
• הפרדה במקור - תוספת 12,000 בתי אב למעגל הבתים המפרידים אשפה.
• קיום ארועי תרבות לציון 110 שנים לכפר-סבא

 

» הצעת תקציב העירייה לשנת 2013 רגיל ופיתוח (PDF)

 

» תמצית הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 (PDF)

 

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2012:
• זמן איכות - מידע בענייני תרבות ושעות הפנאי הופץ לכל בית אב אחת לחודש .
• דוח לתושב הופץ לכל בית אב.
• מידע שוטף על ארועים וחדשות מקומיות נמצא באתר העירוני.
• נפתח Facebook לעירייה.
• Newsletter עירוני.

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של הרשות:

ניתן לעיין בהנחיות מינהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע הגב' מיכל טל בטל: 7649116.


מאגרי המידע של הרשות המקומית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:
להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של הרשות. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:

מאגר מס' 2947 – מיסים, שכר עובדים
מאגר מס' 2948 – גביית מיסים בהתאם לחוק
מאגר מס' 2949 – קבלת מידע על תלמידים ואפשרות לגביית כספים
מאגר מס' 2951 – גביית מיסים בהתאם לחוק
מאגר מס' 3700 – ניהול תיקי עולים
מאגר מס' 3701 – ניהול תיקי נזקקים
מאגר מס' 3906 – ניהול תיקי פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי 

קרנות ומלגות שבמימון הרשות
הרשות אינה מממנת קרנות ומלגות.


תמיכות העירייה:

» פרוטוקול מועצה מס' 63/16-11/12 מיום 01/02/12
נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 25/12/11, 29/12/11, 16/01/12

»  פרוטוקול מועצה מס' 68/16-11/12 מיום 24/06/12
נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19/06/12

»  פרוטוקול מועצה מס' 69/16-11/12 מיום 04/07/12
נספח – פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 01/07/12


 

»  פרוטוקול מועצה מס' 72/16-11/12 מיום 14/11/12
נספח – קריטריונים למתן תמיכות לשנת 2013 

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:
• מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של עיריית כפר-סבא. כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות גם בספריה הציבורית וגם במזכירות העירייה.

» לחצו לרשימת חוקי העזר של הרשות באתר משרד הפנים

דיווח של הממונה:
הוגשו 29 בקשות עפ"י חוק חופש המידע בשנת 2012.
כל הבקשות נענו בחיוב.
כל הבקשות נענו במסגרת המועדים הקבועים בחוק.
לא הוגשו כל עתירות על החלטת המונה.

 
 בברכה,
 
  מיכל טל
 ע. מנכ"ל

וממונה חוק חופש המידע


http://get.adobe.com/reader/הצפייה בחלק מהקבצים מצריכה שימוש בתוכנת Acrobat Reader 
לחצו להורדת גירסת חינם מאתר התוכנה  

 


הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד