תחומי אחריות של מחלקות האגף
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
מה חדש?
דלג על מה חדש?
עצור

מה חדש?

לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תחומי אחריות של מחלקות האגף

מהנדס העיר

• מהנדס הוועדה המקומית
• ניהול מקצועי ואדמיניסטרטיבי של אגף הנדסה
• יועץ לראש העיר ומועצת העיר בתחומי הבנייה והפיתוח
• טיפול בתכנון תכנון ופיקוח על פעולות הבנייה והתשתיות בתחום העיר
• שמירה על קשר עם משרדי ממשלה הקשורים בתחום התכנון והביצוע

 

סגן מהנדס הרשות


• הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע ממוחשבים.
• ריכוז פעולות לשיפור תחזוקה שוטפת של מערכת ה- G.I.S.
• מעקב אחר ביצוע משימות ו/או עמידה בזמני תקן.
• ביסוס הקשר בין אגפים.
• טיוב תהליכים באגף הנדסה ושיפור תשתית קיימת.
• ריכוז פעילות בתחום חוקי עזר הקשורים לאגף הנדסה.
• ריכוז תוכניות אב.

 

אדריכל העיר ומחלקת תכנון-עיר


• תכנון עירוני ארוך טווח
• מתן אינפורמציה בעניין זכויות בניה
• ריכוז תכנית אב אסטרטגית
• הכנת תכניות מתאר ומפורטות בינוי מטעם הוועדה המקומית
• ייצוג הוועדה המקומית במוסדות התכנון: מחוזי וארצי
• טיפול וליווי תכניות מתאר ומפורטות  ביוזמה פרטית
• ייעוץ אדריכלי להיתרי בניה ואישור אכלוס
• יעוץ אדריכלי לגורמים  פנים עירוניים
• ליווי מקצועי של תכניות אב עירוניות, כולל שימור מבנים.  

מחלקת רישוי 

• ביקורת התאמת תוכניות לת.ב.ע
• ביקורת חשבונות, אגרות והיטלים
• ריכוז ועדות לתכנון ובנייה המקומית
• השלמת דרישות הוועדה  כפי שנקבעו בהחלטותיה
• בדיקת היתרים לפני העברתם לחתימה
• ייצוג הוועדה המקומית בפני ועדת ערר
• טיפול בתשובות לפניות תושבים בתחום הרישוי
• אישור התאמת תוכניות לרישוי עסקים להיתרי בנייה
• אישורים לטאבו
• ריכוז הטיפול בנושא היטל השבחה
• ריכוז וטיפול בסוגיות משפטיות מול היועץ המשפטי.

מחלקת פיקוח בנייה


• מניעת בנייה ושימושים חורגים ללא היתר
• ליווי הליך הבנייה והשגחה על ביצוע עבודות בנייה על פי היתר בנייה ותקנים
• איתור ודיווח על מבנים מסוכנים והעברתם לטיפול
• בדיקת נכסים לפני העברתם בטאבו
• בתחום המשפטי – משמש כעד תביעה של התובע העירוני
• מעקב אחרי ערבויות בנקאיות.

מחלקת תחבורה


• תכנון בטיחותי ארוך וקצר טווח
• שיפור הבטיחות בדרכים
• שיפור הסדרי התנועה והחניה ברחובות העיר
• מתן מענה לפניות הציבור הקשורות לבעיות תחבורה
• תכנון רמזורים
• הסדרי תנועה זמניים
• ייצוג העירייה מול משרד התחבורה. 

מחלקת תשתית

• ניהול מחלקת תשתית, תאום וביצוע מדידות ומעקב אחריהן
• מתן קווי בניין של בנייה חדשה (פרטית/ציבורית)
• אישור תוכניות לצורכי רישום
• ריכוז הליך ההפקעות
• ריכוז תכנון מערכות תת קרקעיות לביצוע הפיתוח והבנייה
• תכנון פיתוח של בתים פרטיים וציבוריים
• תאום עם גורמי חוץ
• קביעת התעריפים וגובה חיובי בעלים.

מחלקת פיתוח ובינוי

• פיתוח ובינוי בכל מבני חינוך וציבור שברחבי העיר: בתי ספר, גני ילדים, מועדוני נוער, מועדוני קשישים, אולמות ספורט, מוסדות העירייה, מקלטים עירוניים, כיכר העיר וכדומה

מכון טיהור

• הפעלת המכון לטיהור שפכים 365 יום בשנה, כולל כוננות לילה, שבתות וחגים
• טיפול  ב- 24,000 קוב שפכים ביממה
• בדיקות מכאניות ותיקונים
• בדיקות מעבדה לתהליכים הביולוגים ולשפכים הנכנסים.

 

הדפסשלח לחבר
דלג לתוכן העמוד