מכרז פומבי מס' 20/2014 אחזקת השטחים המגוננים בפארק כפר-סבא
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 20/2014 אחזקת השטחים המגוננים בפארק כפר-סבא

מהות המכרז

1. עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות לביצוע לבצוע אחזקת השטחים המגוננים בפארק כפר-סבא.

2. כל מציע ייתן הצעה למחיר חודשי לביצוע העבודה.

3. מחיר המקסימום הוא 45,000 ₪ + מע"מ לחודש.
     לא יובאו לדיון הצעות מעל מחיר המקסימום.

4. המכרז הינו לתקופה של שנה, עם אופציה לטובת העירייה להאריך ההסכם ב- 4 שנים נוספות, שנה בכל
     פעם.

5. במועד פרסום המכרז קיימים בפארק 130 דונם מגוננים.

6. תנאי סף  

רשאים להשתתף במכרז משתתפים העונים על תנאי סף כדלקמן:

א. מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪ בתוקף עד 30.10.2014.
ב. אישורים המעידים על ביצוע תחזוקת 100 דונם לפחות בגינות ציבוריות בכל אחת מהשנים 2011,2012,2013.

7. מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  500₪ (אשר לא יוחזרו), במשרדי מח' רכש אספקה ומכרזים רח' תל חי 68ג', בכפר סבא, בימים א'-ה' בין השעות: 8:00-14:00 . אופן התשלום ראה בקישור הבא: http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489

8. מועדים

 

 תאור 

 תאריך

  שעה 

פרטים 

 מפגש מציעים
(לא חובה)
 14.7.2014   13:00   נפגשים בכניסה לבית הקפה בפארק- הכניסה מחניון אצטדיון הכדורגל
 מועד אחרון להגשת שאלות
 17.7.2014  12:00  אופן ההגשה:
לפקס 09-7646420
 מועד אחרון להגשת הצעות   31.7.2014  12:00   להכניס ידנית לתיבת המכרזים, מח' רכש ומכרזים, רח' תל חי 68ג' כפ"ס

 

1. כללי


האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

_____________
אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד