דוחות כספיים
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דוחות כספיים

  דוח כספי רבעון 3 לשנת 2019
  דוח כספי רבעון 2 לשנת 2019
  דוח כספי רבעון 1 לשנת 2019
  דוח כספי מבוקר לשנת 2018
  דוח כספי רבעון 3 לשנת 2018
  דוח כספי רבעון 2 לשנת 2018
  דוח כספי רבעון 1 לשנת 2018
  דוח כספי מבוקר לשנת 2017
  דוח כספי רבעון 3 לשנת 2017
  דוח כספי רבעון 2 לשנת 2017
  דוח כספי רבעון 1 לשנת 2017
  דוח כספי מבוקר לשנת 2016
  דוח כספי מבוקר לשנת 2015
  דוח כספי מבוקר לשנת 2014
  דוח כספי רבעון 3 לשנת 2015
  דוח כספי רבעון 2 לשנת 2015
  דוח כספי רבעון 1 לשנת 2015
  דוח לרבעון 1 לשנת 2014 לתקופה 1-3/2014
  דוח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.14
  דוח רבעוני לתקופה 3 לשנת 2014 לתקופה 1-9/2014
  דוח רבעוני 3 לשנת 2013 לתקופה 1-9/2013
  דוח חצי שנתי סקור ליום 30.6.13
  דוח רבעון מס 1 לשנת 2013 לתקופה 1-3/2013
  דוח כספי מבוקר לשנת 2013
  דוח כספי מבוקר לשנת 2012
  דוח כספי שנתי מבוקר 2011
  דוח כספי לשנת 2011 השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות
  תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
  דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2010
  תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
  תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
  תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
  דוח חצי שנתי סקור יוני 2008
  דוח כספי שנתי מבוקר 2008
  דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2007
  תמצית ממצאי ביקורת עיקריים לשנת 2007
  דוח כספי שנתי מבוקר 2006
  דוח ממצאי ביקורת עיקריים 2006
  תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2006
  דוח כספי שנתי מבוקר 2005
  דוח ממצאי ביקורת עיקריים 2005.
  תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2005
  דוח ממצאי ביקורת עיקריים 2004
  דוח כספי שנתי מבוקר 2004
  תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2004
  תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2003
  דוח ממצאי ביקורת עיקריים 2003
  דוח ממצאי ביקורת עיקריים 2002
  תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2002
  תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2001
  דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית 2001
  דוח ממצאי ביקורת עיקריים 2001
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד