הליך בקשות למתן אישורים לטאבו - העדר חובות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הליך בקשות למתן אישורים לטאבו - העדר חובות

» טופס להנפקת אישור להיעדר חובות ללא תאריך מסירת חזקה בנכס (pdf)

 1. פניית תושב בדואר או בפקס (09-7646426) או בפנייה ישירה בנוכחותו במחלקה.
 2. אם הפנייה היא בדואר או באמצעות פקס, הפנייה נרשמת. 
 3. סריקת הפנייה בכתב והעברה לאחד מהפקידים המורשים.
 4. בירור הסיבה לבקשה לקבלת אישור על העדר חובות (אישור מכירה/העברה על שם/רישום בית משותף).
 5. בדיקת האישורים הנדרשים לליווי הבקשה . (ראו טבלה למטה)
 6. הבקשה מועברת לאחראית על התחום לצורך ניתוב ובקרה.
  אפשרויות הפעולה הן - העברה לטיפול אגף הנדסה יחידת תשתיות, או העברה לטיפול אגף הנדסה יחידת פיקוח על הבנייה, רישוי בנייה ותשתיות.
 7. לאחר הבירור באגף הנדסה מבוצעים חיובים במידה שיש חריגות בנייה או תוכנית משביחה.
 8. המסמכים מוחזרים לפקיד המורשה לצורך הכנת הטופס המאושר כולל הוצאת הודעות החיוב במידה וקיים חיוב בגין אגרות על האישור.
 9. נציג המחלקה מתקשר לפונה ומודיע כי האישור המוכן ואילו תשלומים עליו לשלם במידת הצורך.
 10. ניתן אישור למתן הטופס על העדר חובות במסירה ידנית או בדואר, זאת לאחר פירעון כל החובות במזומן, לרבות תשלום עבור האישור.
 11. מועבר לתיוק על ידי הפקיד המטפל.  

מתן אישור על העדר חובות

  

 

     

חוזה מכירה  

נסח טאבו  

תשריט  

צו ירושה  

תצהירים  

חוזה חכירה  

אישור מים

 הערות

    

    

   

  

  

  

מצב זכויות

       

    

מכירה/מיוחדת

כן

כן

    

   

   

כן*

כן

בדיקת ארנונה ותשלום עבור אישור

מכירה רגילה

כן

כן 

   

   

   

כן*

כן

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

העברה ע"ש מיוחדת

    

 כן

    

   

    

 כן*

     

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

העברה ע"ש רגילה

   

 כן

   

   

   

 כן*

    

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

העברה ללא תמורה

      

 כן

   

   

 כן

כן*

כן

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

צוואה/ירושה

    

 כן

   

כן

    

כן*

     

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

גירושין מכירה

 כן

כן

   

   

   

כן*

כן

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

גירושין ללא תמורה

   

 כן

   

   

 כן

כן*

    

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

חידוש חכירה-מחצרות הדר

     

 כן

   

    

 כן

 כן*

   

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

רישום לבית משותף

   

 כן

 כן

   

   

 כן*

כן

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

משרד/חנות מכירה

 כן

כן

כן

   

   

כן*

כן

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

משרד/חנות העברה

   

כן כן

   

  

כן*

     

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

נכס באזור התעשייה/ מכירה

כן

כן כן

    

     

כן*

כן

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

נכס באזור התעשייה/ העברה

    

כן

כן

    

    

כן*

     

כנ"ל * אם מדובר באדמת מנהל

 

הערות:

 • המבקש הוא בעל הנכס או מיופה כוחו
 • נסח הטאבו צריך להיות מהחודש האחרון.
 • מיוחד - הכוונה לבית צמוד קרקע, פרטי, דו משפחתי, קומה אחרונה או מגרש.
 • פקס לפניות: 09-7646426.
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד