מבנים ריקים
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מבנים ריקים

מבנים המשמשים למגורים:


מחזיק בנין ריק (מרכוש ומאדם) שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שאינה עולה על שישה חודשים, יהיה זכאי לפטור מתשלום הארנונה.

עם תחילת התקופה יש להודיע על כך בכתב למחלקת הגבייה ובהמשך להציג חשבונות מים וחשמל לתקופה האמורה.

ההפחתה כאמור תינתן לגבי בנין פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו, לתקופה של עד שישה חודשים.

מבנים בשימוש שאינו למגורים:


מבנה שאינו משמש למגורים יהיה זכאי להנחה נוספת של 50% מעבר לששת החודשים הראשונים. הרשות מבקרת את היות הנכס סגור מעת לעת.
לבניין חדש וריק יינתן פטור של מאה אחוז בגין 12 חודשים בלבד.
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד