ברוכים הבאים לאתר עיריית כפר-סבא - kfar-Saba
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אלפון כתובות וטלפונים

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף אחזקה ותפעול

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף ביטחון, בטיחות ושרותי חירום

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף החינוך

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף הכנסות העירייה, ארנונה וגבייה

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף חזות העיר

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף מחשוב ומערכות מידע

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף משאבי אנוש והדרכה

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף קהילה וחברה

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף קיימות וחדשנות

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף שירות והסברה

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף שירותים חברתיים קהילתיים (רווחה)

לחץ להצגת פרטי אגף זה אגף תרבות

לחץ להצגת פרטי אגף זה ארכיון העיר

לחץ להצגת פרטי אגף זה דוברות

לחץ להצגת פרטי אגף זה האגף לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

לחץ להצגת פרטי אגף זה הלשכה המשפטית

לחץ להצגת פרטי אגף זה המוקד העירוני

לחץ להצגת פרטי אגף זה המחלקה למורשת ישראל

לחץ להצגת פרטי אגף זה הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

לחץ להצגת פרטי אגף זה וטרינר עירוני (כפר-סבא -רעננה)

לחץ להצגת פרטי אגף זה יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

לחץ להצגת פרטי אגף זה כספים- גזברות

לחץ להצגת פרטי אגף זה לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

לחץ להצגת פרטי אגף זה לשכת ראש העיר

לחץ להצגת פרטי אגף זה מועצה דתית כפר-סבא

לחץ להצגת פרטי אגף זה מועצת העיר

לחץ להצגת פרטי אגף זה מחלקת בטיחות

לחץ להצגת פרטי אגף זה מחלקת גני ילדים

לחץ להצגת פרטי אגף זה מחלקת פיקוח ואכיפה

לחץ להצגת פרטי אגף זה מחלקת קליטת עלייה

לחץ להצגת פרטי אגף זה מחלקת רכש ומכרזים

לחץ להצגת פרטי אגף זה מחלקת שכר

לחץ להצגת פרטי אגף זה ממונה על חופש המידע

לחץ להצגת פרטי אגף זה מנהל הנדסה

לחץ להצגת פרטי אגף זה מנכ"ל העירייה

לחץ להצגת פרטי אגף זה פארק כפר-סבא

לחץ להצגת פרטי אגף זה רישום למאגר יועצים עיריית כפר-סבא

לחץ להצגת פרטי אגף זה רשות הספורט העירונית

לחץ להצגת פרטי אגף זה שי"ל– שירות יעוץ לאזרח

לחץ להצגת פרטי אגף זה תכנית אמצע הדרך לקידום תעסוקה רב-גילית


תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד