מחלקת פיקוח ואכיפה
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מחלקת פיקוח ואכיפה

מנהלת מחלקת פיקוח ואכיפה:  מיכל שיין בן הרוש

 

כתובת:

רחוב התע"ש 26, קומה א'
נגישות לנכים: מחניון ברחוב הנגר (המעלית במפלס הרחוב) 
חניונים סמוכים: חניון "התוכנה" וחניוני האצטדיון

להסדרי נגישות במחלקה

 

שעות קבלת קהל:

ימים א'-ה' בין השעות 08:00 עד 12:00

בימים ב', ג' המשרדים פתוחים גם אחר הצהרים 16:00 עד 18:00

 

מענה טלפוני:  

ימים א' –ה' בין השעות 12:00 עד 15:00

 

טלפון:  09-7651353
פקס: 09-7651113
כתובת דוא"ל: Hanaya@ksaba.co.il

כתובת דוא"ל פיקוח עירוני: PikuahIroni@ksaba.co.il

 

בעלי תפקידים מחלקת אכיפה ופיקוח:

 

טובה גליסקו, רכזת מדור פיקוח עירוני

טלפון: 09-7724351

 

רחלי קטלן, מנהלת מדור שירותי גביה

טלפון: 09-7651353

 

הסדרי החניה לתושבי העיר

 • תושבי העיר, החונים בתחום המסומן ב"כחול לבן", ברחוב ויצמן ובחניונים העירוניים זכאים לחניה ללא תשלום במשך שלוש השעות הראשונות.
  התושבים החונים במקומות אלו, מתבקשים להפעיל אמצעי חניה כגון פנגו, סלופארק, איזיפארק  החל מרגע תחילת החניה.
 • למשתמשים בפנגו או סלופארק - אנא ודאו כי הנכם רשומים כתושבי כפר סבא.
 • למשתמשים באיזיפארק - אנא ודאו שהמכשיר שברשותכם תומך  בשירות.
 • לקבלת ההטבה יש להצמיד את תו החנייה לשמשת הרכב הקדמית במקום בולט. (תו תושב כפר סבא/ תו חניה איזורי / תו תושב ותיק).
 • לבעלי רכב הנושאים "תו תושב ותיק" החניה חינם ואינם נדרשים להפעיל אמצעי תשלום .

לתשומת ליבכם! 'תו תושב ותיק' ו'תו תושב' אינם מאפשרים חניה בתחום חניה איזורית החל מהשעה 17:00  אחר הצהרים ועד 07:00 בבוקר שלמחרת.

לראש העמוד לראש העמוד

חניה לתושבי חוץ

החניה בתשלום. בכפוף להוראות השילוט המקומי.
לראש העמוד לראש העמוד

מידע אודות הנפקת תווי חניה

בעירנו קיימים שלושה סוגים של תווי חניה: תו תושב כפר סבא, תו אזור ותו תושב ותיק.

תו תושב כפר סבא
התו מקנה שלוש שעות חניה חינם בהפעלת אמצעי חניה כגון פנגו, סלופארק (יש לוודא כי הנך רשום כתושב ברשומותיהם) ואיזיפארק (בדגם התומך לכך בלבד).
החניה בכפוף להוראות השילוט המקומי.
לרכב אשר מחזיק בתו חניה אזורי/תו תושב ותיק - אין צורך בתו תושב.

 

תו חניה אזורי
הסדר החניה האזורית מאפשר לבעלי רכבים הנושאים תו חניה אזורי לחנות באזור מגוריהם החל מהשעה 17:00 ועד השעה 07:00 למחרת בבוקר על פי השילוט המקומי ומספר האזור.

 

העיר מחולקת למספר אזורי חניה- קישור לטבלת איזורי חניה

כל אזור מסומן במספר, כל בית אב זכאי לעד שני תווים אזוריים (בקשות חריגות ידונו בהתאם).

 

תוקף התו הינו לשנתיים ועלותו 23.80 ₪ .

המחזיק בתו אזורי זכאי להטבות הניתנות לבעלי תו תושב ולכן אין צורך בהנפקת תו תושב בנוסף.

 

תו תושב ותיק
החניה למחזיקי תו זה הינה חינם, בסימון "כחול לבן" בלבד, בכל רחבי העיר ובכל שעות האכיפה, בכפוף להוראות השילוט המקומי.


לתשומת ליבכם! 'תו תושב ותיק' אינו מקנה זכות לחניה ב'כחול לבן' בתחומי חניה אזורית אחרי השעה 17:00


התו ניתן לנשים, תושבות העיר בנות 62 ומעלה ולגברים, תושבי העיר בני 67 ומעלה אשר מחזיקים ברישיון נהיגה, ורישיון רכב תקף ועל שמם.


המחזיק ב'תו תושב ותיק' נהנה גם מההטבות הניתנות ל'תו תושב' ולכן אין צורך בהנפקת תו תושב נוסף.

המסמכים הנדרשים להנפקת תו חניה:

 1. תעודת זהות + ספח הכולל את כתובתו המעודכנת של המבקש.
 2. רישיון רכב על שם המבקש.
 3. תו תושב ותיק- יש לצרף רישיון נהיגה תקף ע"ש המבקש!
 4. בעלי "רכב חברה" או רכב בהסדר ליסינג - אנא צרפו מכתב אישור מהחברה על שיוך הרכב למבקש התו.
 5. כאשר המבקש אינו רשום כתושב כפר סבא/תושב האיזור בתעודת זהות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  אישור תשלום ארנונה על שם המבקש, לכתובת לעניינה נדרש התו ו/או חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד. 

במקרים חריגים - יש לפנות לרשות החניה לקבלת מידע. 

  

הצהרת המבקש
    עם קבלת תו התושב הנני מתחייב בזאת:

 1. לשמור על שלמות התו
 2. להסיר את התו מכלי-הרכב עם שינוי מקום מגוריי, ולהחזירו לעירייה
 3. להדביק עג' שמשת הרכב הקדמית בצידה הימני הפנימי במקום שאינו מוסתר ע"י מגן שמש או ציוד אחר
 4. לא לערוך כל שינוי בנתונים המודפסים ע"ג התו
 5. לחדש התו בתום תוקפו
 6. להסיר את התו מכלי-הרכב עם מכירתו או העברתו לאחר, או עם החזרת כלי-הרכב למקום העבודה או לחברת ההשכרה.

הנני מצהיר כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה - נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין בקשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה, הינם עבירה על החוק, ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו.  

לראש העמוד לראש העמוד

הגשת בקשה מקוונת לתווי חניה

  

 

לחצו כאן להגשת בקשה להנפקת תו חניה
 

לראש העמוד לראש העמוד

תשלומי דוחות חניה

 

 

 

דוחות חניה שניתנו מתאריך 23.12.2014 ניתן לשלם דרך הקישור הבא:

https://www.doh.co.il/Default.aspx?ReportType=1&Rashut=920042

 

לראש העמוד לראש העמוד

הגשת ערעור על דו"ח/בקשה להישפט

   

 

לחצו כאן לטופס הגשת ערעור /בקשה להישפט 
 

לראש העמוד לראש העמוד

מדור פיקוח עירוני

המדור מטפל במפגעי איכות הסביבה בהתאם לחוקי העזר העירוני. הטיפול נעשה בהמשך לפניות תושבים למוקד העירוני ועל פי תוכנית עבודה וארועים ייזומים ברחבי העיר.

תשלומי דוחות פיקוח:

 

דוחות פיקוח עירוני שניתנו מתאריך 23.12.2014 ניתן לשלם דרך הקישור הבא:

https://www.doh.co.il/Default.aspx?ReportType=2&Rashut=920042

לראש העמוד לראש העמוד

הנחיות להצבת מכולות לפסולת בניין ברחבי העיר

 1. בקשה להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין תוגש ע"י מבצע השיפוץ ו/או כל גורם אחר מטעמו המבקש להזמין את הצבת המכולה (להלן: "המזמין"), בנוסח המפורט בטופס האישור, ואליה תצורף התחייבות המזמין כלפי העירייה על כל תנאיה.
 2. בקשה אשר דורשת היתר בניה תועבר למחלקת הנדסה, יתר הבקשות יועברו דרך מחלקת פיקוח ואכיפה ובו יפורט מיקום המכולה , זמני הצבת המכולה וכן התחייבות לכיסוי המכולה בסוף כל  יום עבודה ופינוי המכולה בכל יום שישי ובערבי חג עד השעה 14:00.
 3. המכולה תוצב בשטח פרטי של בעל הנכס המבצע את השיפוץ ועל פי הנחיות הרשות .
 4. במידה ולא ניתן להציב מכולה בתחום השטח הפרטי יפעל מציב המכולה כך:
  א. בטרם ביצוע הצבת המכולה בפועל, על המזמין את הצבתה ליצור קשר עם מחלקת פיקוח ואכיפה, ולתאם ביקור מטעמה במיקום המוצע ע"י מזמין המכולה להצבת המכולה, כאמור.
  ב. המכולה תוצב בשטח הכביש בסמוך לנכס בו מתבצע השיפוץ במיקום שאושר בביקור, כמפורט בסעיף א' לעיל, ובכל מקרה בו הוצעו מספר אלטרנטיבות למיקום המכולה על הכביש, יפעל מזמין המכולה להצבתה באופן שבו לא תיגרם הפרעה כלשהיא, ו/או תיגרם הפרעה מינמאלית לתנועת כלי רכב, לרבות הפרעה מינימאלית לשדה הראיה של נהגים.
  ג. במידה ולא ניתן להציב מכולה על הכביש ובמקרים חריגים יציב מבצע השיפוץ את המכולה על המדרכה באופן שלא יפריע או יסכן את תנועת הולכי הרגל במקום וזאת בתאום עם הרשות טרם ההצבה .
 5. לא תתאפשר הצבת מכולה סמוך לשפת מדרכה מסומנת אדום-לבן או במיקום המצוי פחות מ- 12 מטר ממעבר חציה / צומת.
 6. המכולה תישא אמצעי זיהוי של בעל המכולה  הכוללים את שם בעל המכולה ומספר טלפון.
 7. על גבי המכולה יודבקו פסים זוהרים/ מחזירי אור.
 8. שימוש בשרוול בכדי להשליך את הפסולת למכולה מחייב כיסוי המכולה.
 9. מכולה שהוצבה וגרמה נזק לרכוש ציבורי בכל צורה תחייב את מזמין המכולה/ בעל המכולה/הקבלן לתקן נזקים אלו. התחייבות מזמין המכולה כלפי העירייה - כמפורט בסעיף 1 לעיל - תכלול הצהרה של מזמין המכולה, כי הובהר לו, שאישור מיקומה של המכולה ע"י העירייה מהווה בחירת המיקום המועדף מבין המקומות שהוצעו ותו לא. וכל זאת, מתוך הנחה שעל המזמין לעשות במכולה שימוש מבוקר וזהיר. כמו כן, תיכלל בהתחייבות הצהרת המזמין, כי ידוע לו שבמידה והשימוש במכולה מבוצע בידי צדדי ג' שנשכרו על ידו - עליו האחריות לבקר את השימוש שהם עושים בה, מבלי שתוטל על העירייה אחריות כלשהיא בעניין.
 10. במשך כל התקופה בה תוצב המכולה בהתאם לבקשת המזמין, מחובתו לדאוג, כי אין היא גדושה בפסולת מעבר לתכולה המאפשרת שמירה על ניקיון הסביבה. בעניין זה, חזקה על המזמין, כי כל פסולת אשר תיצבר סביב המכולה הינה פסולת הקשורה לשיפוץ, ו/או פסולת שפוזרה סביבה עקב היעדר הקפדה מצידו וא/ו מצד מי מטעמו על כך שהפסולת המגיעה אל המכולה לא תתפזר אל מחוצה לה. 
 11. מכולה מלאה תפונה באופן מיידי ולא יאוחר מתום כל יום עבודה. לצורך כך, הגדרתה של "מכולה מלאה" הינה מכולה אשר הפסולת מגיעה עד קצה דפנותיה.
 12. הפסולת תפונה לאתר פסולת מורשה. פינוי המכולה יעשה בהתאם להנחיות החוק. על המזמין האחריות לבדיקת מקום הפינוי, ככל שהדבר נוגע להיותו אתר פינוי פסולת מורשה, כנדרש עפ"י החוק. 
 13. האחריות לכל נזק שייגרם לנפש ו/או לרכוש, בגין כל הקשור להצבת המכולה ו/או לשימוש בה, יהיו באחריות מזמין המכולה, ו/או באחריות כל גורם שלישי המעורב בשימוש במכולה.
 14. אי מילוי הנחיות אלו, ייתן לעירייה את הסמכות לבחור בנקיטת כל אמצעי אכיפה המסור בידיה בהתאם לחוקי העזר של עיריית כפר סבא, ו/או בהתאם לכל דין. 
לראש העמוד לראש העמוד

מידע לציבור בדבר אכיפה של כריתת עצים ללא היתר

 

כרתתם עץ ללא היתר? אתם צפויים לקנס של 7,500 ₪


העצים הנם הייצור החי בעל הממדים הגדולים ביותר ובעל משך חיים הארוך ביותר. העצים מהווים זכר לעבר, סמל ההווה ותקווה לעתיד, והם בעלי יכולת הענקה מיוחדת לציבור הרחב ולסביבה. העצים מעשירים את הסביבה בחמצן לנשימה, קולטים פחמן דו-חמצני, סופחים את הפיח, מצלים על המדרכה ומורידים את הטמפרטורה במספר מעלות ומביאים את הטבע גם אל העיר.


משרד החקלאות פועל באופן שוטף ותמידי להגנה על העצים במדינה, ולאחרונה תוקנה פקודת היערות המנדטורית, כך שתותאם יותר לתקופה הנוכחית, והיא מגדירה מחדש את המושג כריתה באופן רחב יותר. במסגרת התיקונים לפקודת היערות נקבע כי המושג "כריתת עץ" יכלול גם פעולות גיזום פוגעניות, שבפועל גורמים לפגיעה אנושה בעצים ואף למותם.
במסגרת אכיפה עפ"י פקודת הראיות תתקיים אפשרות להגשת כ"א או להשתת קנסות גבוהים. בקנסות יש מדרג, כך שתאגיד העובר על החוק ייקנס  בסכום כפול לעומת אדם פרטי.


תושבי כפר סבא יקרים!
על מנת להימנע מאי נעימות וקנסות גבוהים , יש להגיש טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה מהגורמים המקצועיים במשרד החקלאות , ולפעול עפ"י הנחייתם.
הוראות  נוספות והורדת טופס באתר:
www.moag.gov.il

 

לידיעתכם, עירית כפר סבא הסמיכה את הפיקוח העירוני לאכוף את העבירות הנ"ל . התושבים מתבקשים לנהוג בעצים בכבוד הראוי ולהימנע מהשחתתם וגיזומם בניגוד לחוק. העירייה רואה בכם התושבים שותפים מלאים לשמירת העצים בעיר .

 

לראש העמוד לראש העמוד

הסדרי נגישות במחלקת אכיפה ופיקוח

התאמות נגישות בקבלת קהל:


משרדי המחלקה ממוקמים ברחוב התע"ש 26, קומה א' והינם מונגשים לאנשים עם מוגבלות. התאמות הנגישות כוללות:

 • חנייה לרכב נכה קיימת בכניסה מרחוב הנגר
 • דרך נגישה למבנה ללא מדרגות, בשיפוע מתון,
 • דלת כניסה ומעברים נגישים.
 • מערכת עזר לשמיעה בעמדת שירות קיים
 • עמדת שירות נגישה לתושבים המתניידים בכיסא גלגלים קיים. 

נהלי שירות נגיש בקבלת קהל

 • כלל עובדי קבלת הקהל הודרכו בנושא מתן שירות נגיש
 • נציגי המחלקה  ישמחו לסייע לכם במילוי טפסים, הקראה והסבר של מסמכים ועוד
 • במידה והנך נדרש בהנגשת מידע בפורמטים נוספים, לרבות תרגום לשפת סימנים, אנא פנה אל רכזות נגישות בעירייה:
  • רכזת נגישות עירונית עדי אבירם, טל. 09-7901617, מייל: Adia@ksaba.co.il
  • רכזת נגישות שירות עידית אביטל טל:09-7649151, מייל idita@ksaba.co.il
 • אנשים עם מוגבלות המציגים תעודה מתאימה יקבלו שירות ללא המתנה בתור.
 • מותרת הכניסה עם חיית שירות.
 • במקרה הצורך בכניסה למשרדים נוספים - מלווה מטעם החברה יסייע בהתמצאות והכוונה.

יצירת קשר:


       

לראש העמוד לראש העמוד

רשימת פקחים שעברו הסמכה לאכוף עבירות תעבורה

מחלקת פיקוח ואכיפה:

 1. מיכל בן הרוש
 2. איציק שי
 3. אשר שוקרון
 4. לירון סולומון
 5. מיטל טויל-שוהם
 6. אלירן שטיין
 7. חן רז
 8. ויקי תמם
 9. טובה גליסקו
 10. עומר אדרי
 11. שרי באוני וורזנדה

שיטור עירוני:

 1. נח חיימזון
 2. טל חדד
 3. דוד לביא
 4. יהודה אוסטרוביאק
 5. צבי מירום
 6. בן הרוניאן
 7. יגל ירימי
 8. טל ברון
 9. ארז קוקוס
 10. עירא גוטליב
 11. יאיר פרץ
 12. שלום חייט
 13. לין יוסף
 14. גל דויטש
לראש העמוד לראש העמוד
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד