ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

קול קורא למתן שירותי ייעוץ, תוכן, בימוי והפקת אירועים במסגרת חגיגות ה-120 לעיר כפר סבא

(מאי 2022)

עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן, להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ, תוכן, בימוי והפקת אירועים במסגרת חגיגות ה-120 בעיר כפר סבא (להלן: "ההליך" או "הקול הקורא" ו"השירותים" או "העבודות" בהתאמה).

  • בהליך זה ייבחר זוכה אחד אשר יקבל את ציון האיכות + ציון המחיר הגבוה ביותר בהתאם לכללי ההליך.
  • המועמד שיאושר בהליך יחתום על הסכם עם העירייה להסדרת מתן השירותים בנוסח המצורף לקול קורא זה. 

המועד אחרון להגשת שאלות, הבהרות ולהסדרי נגישות: 26/5/2022 בשעה 12:00

את ההצעות יש להגיש לדוא"ל: dassip@ksaba.co.il עד ליום 05/06/2022 בשעה 12:00.