ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

קול קורא מאגר משרדי עורכי דין מומלצים בהתחדשות עירונית


המינהלת להתחדשות עירונית בעיריית כפר סבא מזמינה להגיש הצעות להיכלל במאגר עורכי דין מומלצים, לליווי משפטי לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית.

מסמכי הקול קורא, פירוט התנאים, הדרישות והניסיון המקצועי הנדרש, מפורסמים באתר המידע ההנדסי של עיריית כפר סבא - המינהלת להתחדשות עירונית.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 13.5.2021 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל לכתובת: minhelet@ksaba.co.il.

לשאלות, פרטים נוספים, וכן לקבלת עותק נגיש של מסמכי הקול קורא ניתן לפנות למינהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא: 09-7901631.

קישור למסמכי הקול קורא באתר המידע ההנדסי (קובץ pdf)


מובהר בזאת, כי המינהלת להתחדשות עירונית פועלת לשם הקמת המאגר לטובת תושבי העיר, במטרה להעניק סיוע, ליווי ותמיכה בפרויקטים לשם קידומם והצלחתם. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי כל חלקה של המינהלת הוא בהקמת המאגר בלבד. אין בפרסום הזמנה זו משום הבטחה ואו מצג ו/או התחייבות כלפי מי מהצדדים להיכלל במאגר, ו/או לקבלת עבודה ואו לביצוע התקשרות.