ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

מכרז פומבי 94/21 - דובר/ת עירייה

תואר המשרה: דובר/ת עירייה

מתח הדרגות: שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים

היקף משרה:  100%, 42 שעות שבועיות

כפיפות:  מנכ"ל העירייה

תיאור התפקיד:

 • גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות בתחום הדוברות והתקשורת בהתאם להנחיות הממונה וצרכי המערכת.
 • הובלת מערך הדוברות והתקשורת ברשות, לרבות ניהול פעולות הסברה, קידום ושיווק אירועים באמצעי תקשורת מקוונים ומודפסים.
 • פיקוח, בקרה, ניהול צוות עובדים וקביעת הנחיות ונהלי עבודה.
 • אחריות על תכנון וביצוע תכנית עבודה שנתית וניהול תקציב
 • ייזום וניהול קמפיינים ויח"צ.
 • הכנת חומרים תקשורתיים והפצתם לאמצעי התקשורת.
 • שמירה על קשר רציף עם כתבים ועורכים במדיה.
 • כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנכ"ל העירייה.

דרישות התפקיד: 

השכלה:
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.
 • עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.
 • עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

דרישות מיוחדות:

 • שליטה מלאה בתוכנות ה- OFFICE
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • רהיטות וכושר כתיבה
 • ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכנה
 • הצגה בפני קהל
 • יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות והתמודדות עם לחצים
 • כושר ניהול משא ומתן

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית; יזמה; קפדנות ודיוק בביצוע; הבנה ותפיסה; יכולת התבטאות טובה מאוד בכתב ובע"פ; יכולת ניהול מו"מ; כושר התמדה; נשיאה באחריות; כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, יכולת עבודה בצוות, יוזמה, יצירתיות ויכולת הנעת תהליכים.

תינתן עדיפות למועמד/ת עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום חמישי, 29.7.2021, בשעה 12:30. 

למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטים, צוות הגיוס יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן »

כללי

 1. עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.
 2. העירייה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
 4. המשרה נשוא המכרז הינה משרה בדרגה גבוהה, אשר ע"פ הוראות הדין יש לערוך בגינה מבחן ממיין ע"פ הוראות תקנה 9(ב) לתקנות.
 5. הרשות שומרת על זכותה לערוך למועמדים הולמים, אשר ועדת הבחינה החליטה לבדוק לעומק את התאמתם למשרה, מבחן עומק/ראיון מקצועי, להלן: "הליך מיון מתקדם".
  הליך המיון המתקדם יבוצע כפי שתנחה ועדת הבחינה ותוצאותיו יובאו לועדת הבחינה לצורך שקילת התאמתו של המועמד/ת למשרה.

המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

רפי סער
ראש העיר