הודעה מטעם עיריית כפר-סבא

ביום 24/8/23 הופצה מטעם מכבי "צעירי" כפר-סבא הודעה לרישום בית ספר לכדורסל במגרשי בתי הספר ברנר, בן גוריון, סורקיס, ש"י עגנון ופרס, זאת בימים ובשעות אשר פורטו בהודעה.

עיריית כפר-סבא מודיעה כי מדובר בפרסום שגוי, שכן העירייה לא הקצתה ולא אישרה למועדון מכבי "צעירי" כפר-סבא להפעיל במגרשים העירוניים שבתחומה בית ספר לכדורסל ו/או כל פעילות אחרת.

כל הנרשם לפעילות, כמפורסם בהודעה, עושה זאת על אחריותו בלבד.

לכל ההודעות לתושב