הודעת משרד התחבורה ורכבת ישראל

עובדים היום על התחבורה של מחר
משרד התחבורה ורכבת ישראל מחברים את תחנות השרון לָמסילה המזרחית. 

בין התאריכים 1.3.24-8.5.24 יִיסגרו לשירות תחנות פתח תקווה, רעננה, כפר סבא נורדאו, הוד השרון סוקולוב, ראש העין צפון ובני ברק לֶצורך פיתוח רשת המסילות הארצית וֶחיבור המסילה המזרחית הָחדשה. 

לשירותכם, בִּתְקופת הָעבודות יוּפעל מערך הֶיסֶעים ללא עלות. 

לפרטים נוספים באתר רכבת ישראל

תודה על הסבלנות, 
משרד התחבורה ורכבת ישראל

< לכל ההודעות לתושב