הודעה על הפסקת מים זמנית

 תושבות ותושבים יקרים,

ביום חמישי, 4/4/2024, תתקיים הפסקת מים זמנית ברח' הרצל, בקטע שבין רחובות בן גוריון-ויצמן, בין השעות 15:00-9:00.

במהלך ביצוע עבודות במקום, יחולו שינויים בהסדרי התנועה, לרבות חסימות זמניות, בליווי פקחים.

בברכה,

מפעל המים

< לכל ההודעות לתושב