הודעת עיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא מספקת את השירות המיטבי לילדי גני הילדים בעלות הנמוכה ביותר באזור השרון.

לצורך השוואה, עלות קייטנה לשנת תשפ"א לילד בגן ילדים בכפר סבא הנה 1,970 שקל. זאת לעומת: דרום השרון אשר הנה 2,177 שקל; הרצליה – 2,037 שקל והוד השרון – 1,977 שקל.

בנוסף לכך, חרף העלות הנמוכה, פעילות הקייטנה בכפר סבא ארוכה יותר – בעוד הקייטנות באותן ערים פועלות עד השעה 16:30, בכפר סבא מוענק השירות עד השעה 17:00. מציאות זו היא תולדה למאמצים הרבים הנעשים בכפר סבא על מנת לספק את השירות הטוב ביותר למען ילדי העיר והוריהם. 

עוד באשר להלנה על עלות הקייטנות לגני הילדים בעיר, עלות הקייטנה פורסמה בחוברת הרישום לשנת תשפ"א, אשר הופצה לבתי ההורים ובה חתום יו"ר ועד הורי הגנים. כלומר, בניגוד לנטען העלות פורסמה מראש בהסכמת יו"ר הוועד.
באשר לטענה חסרת השחר לחוסר מענה לילדי החינוך המיוחד, חשוב להבהיר – כלל ילדי הגנים בכפר סבא זוכים לשירות שווה. גם ילדי החינוך המיוחד יזכו לשירותי קייטנה שמעניקה העירייה במהלך השבועיים הראשונים של חודש אוגוסט – שירות עירוני ייחודי המוענק להורי כפר סבא. זאת בנוסף לתגבור שיינתן על פי צרכי הילדים.

אגף החינוך ימשיך לפעול על מנת להעניק את השירות הטוב ביותר להורי כפר סבא והוריהם, תוך עמידה איתנה בהסכמים, שקיפות והידברות שוטפת עם קהילת ההורים בעיר.

< לכל ההודעות לתושב