עבודות פירוק אסבסט במפעל בראון

תושבות ותושבים יקרים,

בימים שישי-שני, 30.07-02.08, יתבצעו עבודות פירוק אסבסט במחסן צדדי במפעל בראון במערב העיר, המרוחק מבתי תושבים.

מדובר בעבודות המבוצעות בהיתר המשרד להגנת הסביבה, תחת פיקוח ובהתאם לתנאים המפורטים בהיתר שניתן.

היתר המשרד להגנת הסביבה לעבודת פירוק גג מפעל קניאל

בברכה,
עיריית כפר סבא

< לכל ההודעות לתושב