הודעת חברת מטרופולין

ברצוננו לעדכן כי ביום רביעי, 27/04/22, החל מהשעה 22:00 ועד לגמר השירות, ייחסם רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, בקטע שבין רחוב אבוחצירא לרחוב עקיבא, בשל עבודות תשתית.

אי לכך, יחולו שינויים במסלולי הקווים 614, 567 ו- 565 הנוסעים לכיוון תל אביב ובני ברק, והתחנות הבאות תבוטלנה:

  • 21365-  ז'בוטינסקי/גרונר- קו 614
  • 21730-  ז'בוטינסקי/אבוחצירא- קווים 567, 565
  • 20176-  ז'בוטינסקי/חשמונאים- קווים 567, 565
  • 21500-  מכון מור- קווים 567, 565
  • 26402-  עקיבא/שמואל הנביא- קו 614
  • 22970-  עקיבא/הרב קוק- קו 614
  • 22276-  עקיבא/ירושלים- קו 614

פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב