הודעת חברת מטרופולין

נוסעות ונוסעים יקרים,

ברצוננו לעדכן כי ביום ראשון, ה- 8.8.21, החל מהשעה 22:00 ועד לגמר השירות, ייחסם רחוב אורלוב בפתח תקווה, בקטע שבין בר כוכבא לבין גולומב, בשל עבודות תשתית.

אי לכך, יחול שינוי במסלול קו 561 לכיוון כפר סבא, והתחנה ספיר/ירקונים (תחנה מספר: 32408), תבוטל.

בנוסף, החל מיום שישי, ה- 13.8.21, יחול שינוי במסלול קו 561 הנוסע בין כפר סבא לפתח תקווה.
החל מיום זה, ייסע הקו דרך רחוב היצירה במקום דרך רחוב החרש בפתח תקווה.

להלן רשימת התחנות שתתווספנה/תבוטלנה בשל השינוי:

קו 561 מכפר סבא:

תחנות חדשות:

 • ז'בוטינסקי/שנקר (תחנה מספר: 32260)
 • היצירה/אפעל (תחנה מספר: 32299)
 • היצירה/האופן (תחנה מספר: 32454)
 • האופן/החרש (תחנה מספר: 36583)

תחנות מבוטלות:

 • חניון ק. ארנה/החרש (תחנה מספר: 32298)
 • עמל/מיכאליס (תחנה מספר: 32488)

קו 561 לכפר סבא:

תחנות חדשות:

 • ז'בוטינסקי/זולא (תחנה מספר: 31364)
 • היצירה/הקידמה (תחנה מספר: 35615)
 • היצירה/אפעל (תחנה מספר: 35619)

תחנות מבוטלות:

 • עמל/מיכאליס (תחנה מספר: 31599)
 • מסוף החרש (תחנה מספר: 31314)

פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב