הודעת חברת מטרופולין

נוסעות ונוסעים יקרים,

ביום ראשון 17.10.21, עד יום חמישי 21.10.21, ייחסם רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק בשל עבודות תשתית, החל מהשעה 22:00 ועד לגמר השירות בכל יום.

אי לכך, יחולו שינויים במסלולי הקווים 567, 565, 612, 613, 614, והתחנות הבאות תבוטלנה:

  • 21616 –  זבוטינסקי/ש"ך
  • 21161 –  זבוטינסקי/אהרונוביץ

עדכונים נוספים ניתן למצוא במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב