הודעה על הפסקת חשמל זמנית

תושבות ותושבים יקרים,

ביום חמישי, 28.10.21, תתקיים הפסקת חשמל זמנית בין השעות 06:00 עד 22:00, ברחובות הבאים:

  • רחוב יוחנן הסנדלר בתים מספר 17, 19, 20, 22
  • רחובות אלי הורוביץ והמסגר
  • רחוב דרך הפועל 9 ו-11
  • ברחוב הפועל פינת רחוב אלי הורוביץ 2

בברכה,
עיריית כפר סבא

< לכל ההודעות לתושב