הודעה על עבודות ביוב ברחובות ארבל וכרמל

תושבות ותושבים יקרים,

ביום ד' 10.11.2021 יחלו עבודות ריצוף צומת ארבל-מייסדים.
ביום א' 14.11.2021 יחלו עבודות קידוח צנרת ביוב ברחוב הכרמל (קטע ירושלים-ארבל). העבודות צפויות להימשך עד 31.12.2021.

עבודות אלו ישלימו את שדרוג מאסף הביוב הראשי של מערב כפר סבא. עם תום עבודות הקידוח יבוצע שיקום לאספלט (הודעה על השיקום תצא בנפרד).

הסדרי תנועה זמניים:
העבודות יבוצעו בלווי שוטרים/פקחי תנועה, בתיאום מלא עם משטרת ישראל. לתשומת ליבכם, בעת העבודות יבוצעו חסימות כבישים ולא ניתן יהיה לחנות או להיכנס לשטח העבודה. נבקשכם לא לחנות הרכבים בשעות העבודה בקטע העבודה.

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

בברכה,
תאגיד פלגי שרון

ניתן לפנות 24/7 למוקד העירוני 106 בכל שאלה או בקשה, ובהודעת וואטסאפ למספר: 050-3106106

מודעה גרפית הודעה על עבודות ביוב ברחובות ארבל וכרמל

< לכל ההודעות לתושב