הורים, תלמידות ותלמידים יקרים,

קווי התלמידים יופעלו בהתאם למתווה משרד החינוך.

לקבלת מידע מפורט על הקווים הפעילים, נא לפנות למחלקת הסעות בטלפון: 09-7649158.