הודעת חברת מטרופולין

ברצוננו לעדכן כי ביום רביעי ה-24.11.21, עד יום חמישי ה- 25.11.21, החל מהשעה 21:00 ועד לגמר השירות באותו היום, ייחסם רחוב גיסין בפתח תקווה,  בשל עבודות תשתית.

אי לכך, יחול שינוי במסלול קו 42 הנוסע לכיוון כפר סבא, והתחנות הבאות תבוטלנה: 

  • 32230 – גיסין/סנה
  • 35296 – גיסין/פינסקר
  • 32197 – מסוף ארנס/גיסין

פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב