הודעת חברת מטרופולין

ברצוננו לעדכן כי במהלך חודש ינואר יחולו שינויים במסלולי הקווים 8,11,14,148,576 בכפר סבא, בשני כיווני הנסיעה,
זאת בהתאם לפעילות מתחם בדיקות הקורונה בשכונה הירוקה בעיר.

התחנות הבאות תבוטלנה:

  • 31990 ספיר/שלמה וחיה אנגל
  • 31991, מסוף שכונה ירוקה (מוצא/יעד)

*בשעות בהן המתחם אינו פעיל, הקווים יחזרו למסלולם הרגיל.

 פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

 < לכל ההודעות לתושב