הודעת חברת מטרופולין

ברצוננו לעדכן כי ביום ראשון 16/01/22, ועד יום שלישי 18/01/22, החל מהשעה 09:00 ועד השעה 19:00, יחול שינוי במסלול הקווים 14 ו- 8 הנוסעים לכיוון עתיר ידע:
התחנה 33563- עתיד ידע, תבוטל. 

פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב