חשוב לדעת:

מסמך הנחיות לצוותי אכיפה בתקופת הקורונה במפגש עם אדם עם מוגבלות.

הנחיות לצוותי אכיפה במפגש עם אדם עם מוגבלות (מסמך וורד)