הודעת חברת מטרופולין

קו 11

 החל מיום ראשון, 22/05/22, תתווסף תחנה חדשה במסלול קו 11, בשני כיווני הנסיעה:

 • תחנה חדשה לכיוון כפר סבא: 34144- דרך רמתיים/החרש.
 • תחנה חדשה לכיוון הוד השרון: 37861- מסוף צומת רעננה.

קו 561

 החל מיום ראשון, 22/05/22, יחול שינוי במסלול קו 561, בשני כיווני הנסיעה ותתווספנה התחנות הבאות:

 • תחנה חדשה מתחנה מרכזית כפר סבא: 
   35592 –  יגיע כפיים/הפסגות – אסוף והורדה
   36580 –  אבשלום גיסין/משה דיין – אסוף והורדה
   
 • תחנה חדשה לתחנה מרכזית כפר סבא:
   35591 –  יגיע כפיים/הפסגות – אסוף והורדה

קווים 575 ו- 532

החל מיום ראשון, 22/05/22,  יחולו שינויים במסלולי הקווים 575 ו- 532, תתווספנה תחנות חדשות ותבוטלנה תחנות קיימות.

קו 575- לכיוון תחנה מרכזית כפר סבא:

 • תחנה חדשה: 20287 – דרך נמיר/הרב הרצוג 
 • תחנה מבוטלת: 21415 - דרך נמיר/יהודה המכבי

קו 532- לכיוון מחנה גלילות:

 • תחנה חדשה: 20287 – דרך נמיר/הרב הרצוג 
 • תחנה מבוטלת: 21415 - דרך נמיר/יהודה המכבי

פרטים נוספים במוקד מטרופולין 5900* ובאתר החברה

< לכל ההודעות לתושב