תושבות ותושבים יקרים,

ילדות וילדי הגנים וביטחונם עומדים לנגד עינינו וכל התהליכים הנוגעים להם נעשו וימשיכו להיעשות בשיתוף ההורים ובשקיפות מלאה.

לאחר עבודה ארוכה, מקצועית ומעמיקה בהובלת אגף הביטחון ואגף החינוך, בשיתוף ובהסכמת ועד הורי גני הילדים, ערכנו הליך שיתוף ציבור לקראת יציאה לפיילוט בנושא אבטחת הגנים.

במהלך שיתוף הציבור, עלתה התנגדות ההורים ולכן הוחלט להוריד את הפיילוט מסדר היום. השמירה בגנים תמשיך במתכונתה הנוכחית.

נמשיך ונפעל לטובת ילדי וילדות העיר.