הודעת חברת מטרופולין

ברצוננו לעדכן כי החל מיום רביעי, ה-3/8/22, ועד ה-16/8/22, ייחסם קטע מרחוב רמז לכיוון טשרניחובסקי, וזאת בשל עבודות תשתית.

אי לכך, יחולו שינויים במסלולי הקווים 1, 2 ו-32, והתחנות הבאות תבוטלנה:

  • 39844 מרכז מסחרי/רמז
  • 39845 דוד רמז/ויתקין
  • 39847 רמז/מרכז הנוער
  • 39846 דוד רמז/ויתקין
  • 32843 דוד רמז/ויתקין
  • 39843 דוד רמז/האחווה

פרטים נוספים במוקד מטרופולין טל' 5900* ובאתר מטרופולין

< לכל ההודעות לתושב