בעל/ת עסק נכבד ,

לקראת הפקת אגרת שילוט לשנת 2021, חשוב לנו להתעדכן ולעדכן במערכת שלנו את השלטים המשמשים כפרסום בעסק שלך.
לכן החלטנו להנגיש את תהליך העדכון באמצעות טופס מקוון בו תמלא את פרטי העסק והשינוי בהצבה של שלט או הסרה.
מידע זה חשוב לנו על מנת להפיק אגרה מעודכנת שתצא אליך בחודש הקרוב.

יש לעדכן את הטופס המקוון הבא: 
טופס בקשה לרישיון שלט עסקי

תודה על שיתוף הפעולה!