עבודות לקידום נתיב תחבורה ציבורית ברחוב ויצמן

משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון בשיתוף עיריית כפר-סבא ובאמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, ממשיכות בעבודות לקידום נתיבי תחבורה ציבורית בכפר סבא.

לתשומת לבכם/ן, בימים רביעי - חמישי, 21-22/09/2022, תבוצענה עבודות לילה לטובת סלילת אספלט וחידוש צבע על רחוב ויצמן, במקטע שבין צומת 40/55 לרחוב העמק.

הסדרי תנועה ועבודה:

בימים רביעי-חמישי, 21-22/09/2022:

  • העבודות תבוצענה מהשעה 22:00 עד השעה 05:00
  • יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה, לנוסעים בשני הכיוונים, במקטע שבין צומת 40/55 לרחוב העמק

לנהגות ולנהגים מומלץ להשתמש באפליקציית WAZE.

< לכל ההודעות לתושב