הודעה לזכאיי הנחה שלא פרעו את חובם בהתאם לתקנה 16 לתקנות ההסדרים (הנחות מארנונה)

בהתאם להוראות החוק תקנה 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג-1993, קובעת כי "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה".

על מנת לשמור על זכאות להנחה יש להסדיר את החוב עד 31/12/2023.
ניתן להסדיר את החוב במענה טלפוני 09-7750000, ובאתר העירייה:

לתשלום ארנונה

לעדכון בקשה להנחה לשנת 2023 לחצו כאן

לשירותך,
אגף הכנסות עיריית כפר סבא

לכל ההודעות לתושב